PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Dějiny evropské literatury 13.-18. století 2 - KLIT016
Anglický název: History of European Literature of the 13th – 18th century 2
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Neslučitelnost : KDKU282
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (28.08.2019)
Přednáška je dvousemestrální, seznamuje se specifiky renesanční a barokní literatury v jednotlivých
evropských zemích. V rámci výkladu humanistické a barokní literatury v bakalářském cyklu studia totiž nezbývá
dostatek času na podrobnější výklad o jednotlivých národních literaturách. Akcentovány jsou též některé
souvislosti s dobovým českým a středoveropským literárním prostředím. Základ výkladu pochopitelně tvoří
literatury italská, španělská, francouzská a německá, ale značnou pozornost věnujeme i literatuře polské, pokud je
to možné, alespoň stručně uvádíme i příklady z dalších slovanských literatur. Přes hranice Evropy se dostáváme
spíš výjimečně. Akcentovány jsou též některé souvislosti s dobovým českým a středoveropským literárním
prostředím. V LS 2019/2020 se budeme věnovat zejména renesanční a barokní literatuře v Polsku a v Angli.
Možné konzultace česky, slovensky, polsky, německy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (25.11.2019)

Předmět evropská liiteratura seznamuje s klíčovými díly evropských literatur raného novověku a s jejich ohlasem v českých zemích (pochopitelně včetně překladů do češtiny). Součástí výkladu je i hledání peralel mezi dobovou českou literaturou a dílem daného autora.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (28.08.2019)

Sekundární literatura, která by dostatečně do hloubky shrnovala raně novověkou evropskou literaturu, není v českých knihovnách dostupná. V různé míře je možné vycházet ze zpracování jednotlivých dějin národních literatur, např. z práce K. Krejčího, Dějiny polské literatury, ale i tady platí, že tyto přehledy jsou většinou zastaralé a velmi často i dobově poplatné. 

Z německojazyčné literatury k tématu doporučuji (není nutnou součástí přípravy ke zkoušce):

HOFFMEISTER G.: Deutsche und europäische Barockliteratur, Stuttgart 1987 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (28.08.2019)

Požadavky ke zkoušce:

1) Aktivní účast na přednáškách.

2) Úspěšné absolvování krátkého testu.

3) Znalosti základních děl evropských raně novověké literatury (na základě přednášek), každý si přečte minimálně tři tituly z těch, o kterých jsme mluvili v ZS nebo v LS. 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (03.04.2020)

Sylabus:

1. - 5. Dějiny německé literatury 15. - 17. století (S. Brant, M. Luther, H. Sachs, knížky lidového čtení, slezské básnické školy, německý pikareskní román 17. století).

6. - 12. Dějiny anglické literatury 16. - 18. století (alžbětinské divadlo, vlivy anglikánství a kalvinismu na anglickou literaturu, angličtí básníci 17. století, anglický román a počátky reportážní prózy)

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (24.10.2019)

Předmět předpokládá velmi dobrou znalost češtiny, včetně historického vývoje jazyka.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK