PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny evropské literatury 13.-18. století 1 - KLIT015
Anglický název: History of European Literature of the 13th – 18th century 1
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Neslučitelnost : KDKU281
Je neslučitelnost pro: KDKU281
Anotace -
Přednáška je dvousemestrální, seznamuje se specifiky renesanční a barokní literatury v jednotlivých
evropských zemích. V rámci výkladu humanistické a barokní literatury v bakalářském cyklu studia totiž nezbývá
dostatek času na podrobnější výklad o jednotlivých národních literaturách. Akcentovány jsou též některé
souvislosti s dobovým českým a středoveropským literárním prostředím. Základ výkladu pochopitelně tvoří
literatury italská, španělská, francouzská a německá, ale značnou pozornost věnujeme i literatuře polské, pokud je
to možné, alespoň stručně uvádíme i příklady z dalších slovanských literatur. Přes hranice Evropy se dostáváme
spíš výjimečně. Akcentovány jsou též některé souvislosti s dobovým českým a středoveropským literárním
prostředím. V ZS 2019/2020 se budeme věnovat zejména renesanční a barokní literatuře na Slovesnku a v Polsku.
Možné konzultace česky, slovensky, polsky, německy.
Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (28.08.2019)
Cíl předmětu -

Předmět evropská liiteratura seznamuje s klíčovými díly evropských literatur raného novověku a s jejich ohlasem v českých zemích (pochopitelně včetně překladů do češtiny). Součástí výkladu je i hledání peralel mezi dobovou českou literaturou a dílem daného autora.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (25.11.2019)
Literatura -

 

Sekundární literatura, která by dostatečně do hloubky shrnovala raně novověkou evropskou literaturu, není v českých knihovnách dostupná. V různé míře je možné vycházet ze zpracování jednotlivých dějin národních literatur, např. z práce K. Krejčího, Dějiny polské literatury, ale i tady platí, že tyto přehledy jsou většinou zastaralé a velmi často i dobově poplatné. 

Z německojazyčné literatury k tématu doporučuji (není nutnou součástí přípravy ke zkoušce):

HOFFMEISTER G.: Deutsche und europäische Barockliteratur, Stuttgart 1987

Doplňující literatrura:

Dante, Božská komedie (novější překllady)

Boccaccio, Fiesolské nymfy

Boccaccio, Dekameron

Petrarca, Sonety Lauře

Machiavelli, Vladař

Ariosto, Zuřivý Rolland

Tasso, Osovobozený Jeruzalém

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (12.10.2020)
Metody výuky -
Klasická přednáška s občasnými rozbory vybraných literrárních textů. Jednoznačně upřednostňuji kontaktní formu výuky, distanční forma bude využita pouze v krajním případě (optaření vynucená pandemií apod.).
Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (30.09.2022)
Požadavky ke zkoušce -

1. Úspěšné absolvování písemného testu.

2. Základní orientace na základě předloženého seznamu literatury, oprava chyb z testu.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (30.09.2022)
Sylabus -

1. Obecně k problematice evropské literatury. Problematiuka překladů. 2. Božská komedie jako dílo středověké nebo raně novověké literatury. 3. Sruzumitelnost Božské komedie pro Neitala. Překlady Božské komedie do češtiny. 4. Boccaccio jako básník i prozaik. 5. Petrarca  a sonety Lauře. 5. Poggio a Libri facetiarum. 6. Bandello a jeho sbéírka novel 7. Angiolieri a "villonovoská" básnická linka v Itálii. 8. Michelangelo jako básník. 9. Machiavelli a machiavellismus. 10. Ariosto a Zuřivý Rolland. 11. Tasso a Osvobozený Jeruzalém. 12. Marini a marinismus.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (12.10.2020)
Vstupní požadavky -

Znalost češtiny.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (17.10.2022)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínky pro udělení zápočtu za ZS: pravidelná a aktivní účast na přednáškách, základní orientace v problematice. Předpokládám, že budete ve studiu problematiky navazovat v LS. Požadavky ke zkoušce ukončující LS: základní přehled v problematice, četba vybraného díla nebo antologie (tři celé knihy), úspěšné absolvování krátkého testu, který bude cca týden předcházet ústní části zkoušky. 

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (28.08.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK