PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Dějiny evropské literatury 13.-18. století 1 - KLIT015
Anglický název: History of European Literature of the 13th – 18th century 1
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Neslučitelnost : KDKU281
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (28.08.2019)
Přednáška je dvousemestrální, seznamuje se specifiky renesanční a barokní literatury v jednotlivých
evropských zemích. V rámci výkladu humanistické a barokní literatury v bakalářském cyklu studia totiž nezbývá
dostatek času na podrobnější výklad o jednotlivých národních literaturách. Akcentovány jsou též některé
souvislosti s dobovým českým a středoveropským literárním prostředím. Základ výkladu pochopitelně tvoří
literatury italská, španělská, francouzská a německá, ale značnou pozornost věnujeme i literatuře polské, pokud je
to možné, alespoň stručně uvádíme i příklady z dalších slovanských literatur. Přes hranice Evropy se dostáváme
spíš výjimečně. Akcentovány jsou též některé souvislosti s dobovým českým a středoveropským literárním
prostředím. V ZS 2019/2020 se budeme věnovat zejména renesanční a barokní literatuře na Slovesnku a v Polsku.
Možné konzultace česky, slovensky, polsky, německy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (25.11.2019)

Předmět evropská liiteratura seznamuje s klíčovými díly evropských literatur raného novověku a s jejich ohlasem v českých zemích (pochopitelně včetně překladů do češtiny). Součástí výkladu je i hledání peralel mezi dobovou českou literaturou a dílem daného autora.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (25.11.2019)

 

Sekundární literatura, která by dostatečně do hloubky shrnovala raně novověkou evropskou literaturu, není v českých knihovnách dostupná. V různé míře je možné vycházet ze zpracování jednotlivých dějin národních literatur, např. z práce K. Krejčího, Dějiny polské literatury, ale i tady platí, že tyto přehledy jsou většinou zastaralé a velmi často i dobově poplatné. 

Z německojazyčné literatury k tématu doporučuji (není nutnou součástí přípravy ke zkoušce):

HOFFMEISTER G.: Deutsche und europäische Barockliteratur, Stuttgart 1987

Doplňující literatrura:

Zahrada. ale nevypletá. Verše básníků polského baroka (ed. V. Dvořáčková), Příbram 2013

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (28.08.2019)

1. Specifika slovenské kultury a literatury, vztahy k Čechám, Uhrám, Polsku. 2. Nejtarší literatura z území Slovenska. 3. Slovenští humanisté a jejich sepětí s českým prostředím 4. Turecké nebezpečí. 5. Slovenská barokní literatra katolická a protestantská, složitá situace slovenských luteránů. 6. Počátky slovenštiny. 7. Maďarská literatura renesanční a barokní, turecké nebezpečí. 8. Literatra staršího období na Ukrajině a v Rusku. 9. Polská literatura staršího období (úvod). Tematika polské literatury přejde i do LS, sylabus LS bude připraven v návaznosti na množství látky probrané v ZS.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (28.08.2019)

Podmínky pro udělení zápočtu za ZS: pravidelná a aktivní účast na přednáškách, základní orientace v problematice. Předpokládám, že budete ve studiu problematiky navazovat v LS. Požadavky ke zkoušce ukončující LS: základní přehled v problematice, četba vybraného díla nebo antologie (tři celé knihy), úspěšné absolvování krátkého testu, který bude cca týden předcházet ústní části zkoušky. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK