PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Seminář z dějin českého 19. a 20. století 1 - KHIS188
Anglický název: History of Czech 19th and 20th Century Seminar 1
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Vyučující: prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (10.01.2020)
Seminář seznamuje studenty v kritickém pohledu ve shodě s dobovým myšlením s hlavními dokumenty naší národní minulosti, v nichž se zrcadlí ideje a tradice českých politických, hospodářských, sociálních, náboženských a kulturních dějin 19. a 20. století.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (10.01.2020)

Cílem semináře bude poukázat na význam a hodnotu pramenů a jejich kontext v proměnách českých dějin 19. a 20. staletí.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (10.01.2020)

povinná literatura

 • KVAČEK, Robert a kol. (eds.), Dvacáté století o sobě. Výbor z úředních listin, záznamů, smluv a dohod, deklarací, projevů, úvah, dopisů, vzpomínek a pamětí, Liberec 2005

doporučená literatura

 • BENEŠ, Edvard, Od Mnichova k nové válce a novému vítězství, Praha 1947.
 • BENEŠ, Edvard, Světová válka a naše revoluce, I-III, Praha 1927-1928.
 • BROKLOVÁ, Eva, Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918-1938, Praha 1992.
 • BROKLOVÁ, Eva, První československá ústava, Praha 1992.
 • CÍSAŘOVSKÁ, Blanka, PREČAN, Vilém (eds.), Charta 77. Dokumenty, Praha 2007.
 • ČELOVSKÝ, Bořivoj, Mnichovská dohoda 1938, Šenov u Ostravy 1999.
 • DEJMEK, Jindřich, KUKLÍK, Jan, NĚMEČEK, Jan, Kauza: tzv. Benešovy dekrety, Praha 1999.
 • DVOŘÁKOVÁ, Tora, Z letopisů třetího odboje, Praha 1992.
 • GALANDAUER, Jan (ed.), Vznik Československé republiky 1918. Programy, projekty, předpoklady, Praha 1998.
 • KAPLAN, Karel, Největší politický proces. Milada Horáková a spol., Praha 1995.
 • KAPLAN, Karel, Pravda o Československu 1945-1948, Praha 1990.
 • KLIMEK, Antonín, Boj o Hrad I. Hrad a pětka. Vnitropolitický vývoj Československa 1918-1926 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví, Praha 1996; Boj o hrad II, Praha 1998.
 • KOVTUN, Jiří, Republika v nebezpečném světě. Éra prezidenta Masaryka 1918-1935, Praha 2005.
 • LIPTÁK, Lubomír, Slovensko v 20. storočí, Bratislava 1998.
 • MAREK, Pavel, Církevní krize na počátku první Československé republiky 1918-1924, Brno 2005.
 • MASARYK, Jan, Volá Londýn, Praha 1990.
 • MASARYK, Tomáš Garrigue, Světová revoluce, Praha 1925.
 • OLIVOVÁ, Věra, Dějiny první republiky, Praha 2000.
 • RYANTOVÁ, Marie a kol., Českoslovenští prezidenti, Praha 2016.
 • RYCHLÍK, Jan, Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1914-1945, Bratislava 1997.
 • RYCHLÍK, Jan, Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945-1992, Bratislava 1998.
 • RYCHLÍK, Jan, Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy 1989-1992, Bratislava 2002.
 • STANĚK, Tomáš, Poválečné „excesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování, Praha 2005.
 • TESAŘ, Jan, Mnichovský komplex čili Příspěvek k etologii Čechů, Praha 2000.
 • URBAN, Otto, Česká společnost 1848- 1918, Praha 1982.
 • VESELÝ, Zdeněk (ed.), Dějiny české politiky v dokumentech, Praha 2005.
 • ZWEIG, Stefan, Svět včerejška, Praha 1994.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (10.01.2020)

požadavky k získání zápočtu

1. pravidelná účast na semináři

2. aktivní práce v hodině

3. správná intepretace vybraných dokumentů

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (10.01.2020)

na semináři budou čteny, interpretovány a komentovány dokumenty z těchto historických etap

1. České země před rokem 1914

2. České země a první světová válka

3. České země a první, resp. druhá republika

4. České země v období protektorátu

5. České země v období třetí republiky

6. České země v období komunistické totality

7. České země v období svobody

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK