PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pomocné vědy historické novověku I. - KHIS069
Anglický název: Auxiliary Historical Sciences of Modern Times I.
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Anotace -
Seminář je zaměřený na bezchybnou četbu textu starých tisků s důrazem na citační a ediční praxi při vydávání děl
starší, zejména barokní literatury. V závěru semináře se studenti naučí přečíst snazší rukopisy z 16. -¬ 18. století.
Poslední úprava: Jinek Jakub, doc. Mgr., Dr. phil. (19.06.2023)
Literatura

I. Hlaváček, J. Kašpar, R. Nový, Vademecum pomocných věd historických, Jinočany 1997

J. Kašpar, Úvod do novověké latinské paleografie I-II, Praha 1987

Z. Hledíková, J. Kašpar, I. Ebelová, Paleografická čítanka, Praha 2000

Josef Vintr, Zásady transkripce českých textů z barokní doby,  Listy filologické 121, 1998, s. 341−346

Alexandr Stich, Radek Lunga, ediční poznámka k vydání díla: J. Kořínek, Staré paměti kutnohorské, Praha 2000

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (28.02.2024)
Metody výuky -
Praktická četba novověkých textů.
Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (28.02.2024)
Požadavky ke zkoušce -
Předmět je zakončen zápočtem. Pro udělení zápočtu je nutná bezpečná četba raně novovověkého tištěného textu a snazšího textu rukopisného.
Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (28.02.2024)
Sylabus -

Sylabus:

1.-3. Četba vybraných tisků 16. - 19. století

4. Ediční zásady pro vydávání tisků z barokní doby.

5. Příprava edice.

6. -12. Četba méně náročných raně novověkých rukopisů.

Poslední úprava: Jinek Jakub, doc. Mgr., Dr. phil. (19.06.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK