PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborná exkurze - KHIS052
Anglický název: Educational Excursion
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [DS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.
Anotace -
Odborná exkurze koncipovaná jako jednodenní s aktivní účastí.
Poslední úprava: Oulíková Petra, PhDr., Ph.D. (02.05.2019)
Cíl předmětu -

Lišeí se podle charakteru exkurze, specifikováno na letácích informujících o exkurzi, vyvěšených po chodbách KTF.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (30.09.2022)
Literatura -

Lišeí se podle charakteru exkurze, specifikováno na letácích informujících o exkurzi, vyvěšených po chodbách KTF.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (30.09.2022)
Metody výuky -

Obvykle kombinace referátů studentů a vyučujících, ale liší s e podle charakteru exkurze.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (30.09.2022)
Sylabus -

Lišeí se podle charakteru exkurze, specifikováno na letácích informujících o exkurzi, vyvěšených po chodbách KTF.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (30.09.2022)
Vstupní požadavky -

Nejsou.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (17.10.2022)
Podmínky zakončení předmětu -

Lišeí se podle charakteru exkurze, specifikováno na letácích informujících o exkurzi, vyvěšených po chodbách KTF.

Poslední úprava: Sládek Miloš, doc. PhDr., Ph.D. (30.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK