PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Filosofická antropologie a etika - KFIL404
Anglický název: Philosophical Anthropology and Ethics
Zajišťuje: Katedra filosofie a práva (26-KFP)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:7/0, --- [HS]
letní s.:7/0, Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. (12.06.2023)
Námětem předmětu bude uvedení do základních antropologických a etických pojmů a problémů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. (26.10.2022)

Cílem předmětu je studenta uvést do základních pojmů a myšlenkových postupů filosofické antropologie a etiky.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. (12.06.2023)

J. Sokol, Člověk jako osoba, Praha, 2016.

A. Anzenbacher, Úvod do etiky, Pha 1992.

S. Sousedík, Svoboda a lidská práva, Praha 2010.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. (26.10.2022)

Kurz je koncipován jako kombinace přednášky a četby (plus interpretace) textů významných postav daných disciplín.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. (05.09.2021)

Zkouška bude písemná, jejím předmětem bude to, co bylo odpřednášeno a vybrané pasáže z literatury.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. (05.09.2021)

Tématické okruhy:

1. osoba (etické východisko definice osoby, ontologická koncepce, psychologická koncepce, sociologická koncepce, kritická reflexe a srovnání)
2. duše a tělo (naturalistický redukcionismus, moderní neredukcionistické koncepce mysli, dualismus principů, substanciální dualismus, kritická reflexe a srovnání)
3. duševní činnosti (kognitivní a apetitivní schopnosti, smysly, rozum, emoce, vůle)
4. svoboda (libertarianismus, tvrdý determinismus, kompatibilismus, kauzalita činitele, dvě koncepce svobody)
5. další témata (člověk jako živočich, problematika transcendence)

6. Co je etika a čím se zabývá. Dělení různých přístupů.

7. Dobro, cíl a zákon.

8. KArdinální ctnosti.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. (05.09.2021)

Nejsou žádné vstupní požadavky.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. (26.10.2022)

Úspěšné absolvování (písemné) zkoušky konané po ukončení výuky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK