PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Antropologická východiska etiky - KFIL252
Anglický název: Antropological Background for Ethics
Zajišťuje: Katedra filosofie a práva (26-KFP)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:9/0, --- [HS]
letní s.:9/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 18 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D.
Neslučitelnost : KFIL052
Záměnnost : KFIL052
Je neslučitelnost pro: KFIL052
Je záměnnost pro: KFIL052
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil. (20.12.2022)
Předmět uvádí do základních pojmů filosofické a křesťanské antropologie. Je pojat jako přípravné studium pro
navazující etické předměty. Námětem předmětu jsou tři spřízněné tematické okruhy, totiž problematika osoby,
poznávací a žádostivé mohutnosti lidské osoby a konečně duše a tělo jako konstitutivní principy lidské osoby.
Cílem předmětu je vysvětlit teoretické základy filosofické antropologie, na nichž studenti mohou stavět v dalších
předmětech zaměřených na etiku (např. důstojnost lidské osoby jako zdroj práv a povinností člověka, svoboda
rozhodování jako předpoklad smysluplného mravního života, tělesně-duchová povaha člověka jako zdroj
oprávněnosti občanských povinností a komutativní spravedlnosti aj.). Důraz je položen na objasnění souvislostí
základních antropologických pojmů a principů s etickým myšlením, popř. jejich aplikací v etice.

1. Vymezení filosofické antropologie.

2. Předběžná charakteristika pojmu osoby.

3. Antické pojetí osoby.

4. Středověké pojetí osoby.

5. Novověké pojetí osoby.

6. Současná pojetí osoby.

7. Poznávací a žádostivé schopnosti lidské osoby.

8. Lidská osoba jako složená z duše a těla.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil. (20.12.2022)

D. Peroutka, Tomistická filosofická antropologie, Praha 2012

R. Guardini, Svět a osoba, Trinitas 2005

J. R. Searle, Mysl, mozek a věda, Pha 1994 (úvod, kap. I.-III. a VI.)

R. Guardini, World and Person, Prague 2009

J. Searle, Mind, Brain and Science, Prague 1994 (chap. I.-II. and VI.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK