PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny novověké filozofie - KFIL022
Anglický název: History of Modern Philosophy
Zajišťuje: Katedra filosofie a práva (26-KFP)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Jakub Sirovátka (08.09.2021)
Předmět seznamuje posluchače s nejvýznamnějšími představiteli novověkého filosofického myšlení. Cílem je nezůstat pouze u povrchního popisu izolovaných filosofických koncepcí, ale poukázat na příspěvek konkrétních filosofů do diskusí určitých filosofických témat, která jdou napříč dějinami filosofie. Mimo všeobecného předhledu o různých myšlenkových proudech se přednáška zaměří na tři hlavní představitele, které reprezentují zároveň tři základní koncepce: René Descartes (rationalismus), David Hume (empirismus), Immanuel Kant (kriticismus - pokus spojit rationalismus s empirismem).

Zkouška proběhne ústně a námětem bude to, co bylo odpřednášeno.


Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Jakub Sirovátka (08.09.2021)

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s tématy a problémovými okruhy novověkého filosofování.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Jakub Sirovátka (08.09.2021)

Wolfgang Röd. Novověká filosofie I. Praha: Oikoymenh, 2001.

Wolfgang Röd. Novověká filosofie II. Praha: Oikoymenh, 2004.

René Descartes. Meditace o první filosofii. Praha: Oikoymenh, 2003.

David Hume. Pojednání o lidské přirozenosti. Kniha 1. Rozum. Praha: Togga 2015.

Immanuel Kant. Kritika čistého rozumu. Praha: Oikoymenh, 2001.

Immanuel Kant. Základy metafyziky mravů. Praha: Oikoymenh, 2014.

Immanuel Kant. Kritika praktického rozumu. Praha: Svoboda 1996.

Georg W. F. Hegel. Fenomenologie ducha. Praha: Filosofia 2019.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (05.03.2016)

přednáška, seminární četba

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Jakub Sirovátka (08.09.2021)

Znalost přednášené látky; orientace v probraných filosofických textech.

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. Jakub Sirovátka (08.09.2021)

1) Úvod
2) Charakteristika novověké filosofie; hlavní proudy a jejich představitelé
3) René Descartes a rationalismus (Leibniz, Spinoza)
4) David Hume a empirismus (Locke, Berkeley)
5) Immanuel Kant
6) Německý idealismus (Fichte, Schelling, Hegel)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (05.03.2016)

žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. (26.10.2022)

Ústní zkouška, v níž zkoušený prokáže znalosti odpřednášené látky, pohovor nad povinnou literaturou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK