PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Křesťanské umění středověku 2 - KDKU811
Anglický název: Medieval Christian Art 2
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, --- [HS]
letní s.:0/8, Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
Garant: prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc.
prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Anotace
Seminář je orientován na společnou četbu a diskusi vybraných stěžejních textů specializace Křesťanské umění
středověku; má podobu studia významné speciální otázky. Vedle toho se věnuje diskusi vědeckých projektů. Probírají se
jednotlivá témata, jejich obtíže a souvislosti, pokrok v přípravě disertací.

Poslední úprava: Mikeš Petr, Mgr. Ing. (01.10.2015)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK