PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1 - KDKU351
Anglický název: Synoptic History of Ancient and Medieval Art 1
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Záměnnost : KDKU018
Je korekvizitou pro: KDKU352
Anotace -
Přehledová přednáška antického a středověkého umění zprostředkuje posluchačům ucelený obraz základních obrysů vývoje starověkého a středověkého umění, od jeho počátků a východisek v keltské a egyptské civilisaci po pozdní gotiku. Proměny jednotlivých oborů umění (architektury, sochařství, malířství a užitého umění) budou zasazeny do souvislostí konkrétní historické situace a konfrontovány s proměnami dobové filosofie, tak aby stylové i obsahové souvztažnosti dochovaných památek co nejúplněji poodhalily charakter sledované epochy. V rámci takto rozestřené osnovy vývoje bude věnována pozornost i českému středověkému umění a jeho souvislostem s celoevropským vývojem. V rámci zimního semestru bude sledován vývoj až k románskému umění.Poslední úprava: Brož Jaroslav, doc. ThLic., Th.D. (29.05.2023)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je zprostředkovat posluchačům ucelený obraz základních obrysů vývoje
starověkého a středověkého umění, od jeho počátků a východisek v keltské a egyptské civilisaci po pozdní gotiku.

<

Poslední úprava: Brož Jaroslav, doc. ThLic., Th.D. (29.05.2023)
Literatura -

Základní literatura:

J.Beckwith: Early Medieval Art, London 1969 (repr.New York 1992)
S.Bettini: Il gotico internazionale, Vicenza 1996
G.Brucher ed: Geschichte der Bildenden Kunst in Oesterreich, II.Band: Gotik, Muenchen - London - New York 2000
O.Demus: Byzantine Art and the West, New York 1970
J.Fajt ed: Magister Theodoricus. Dvorní malíř císaře Karla IV., Praha 1997
J.Filip: Keltská civilisace a její dědictví, Praha 1995
H.Fillitz ed: Geschichte der Bildenden Kunst in Oesterreich, I.Band: Frueh - und Hochmittelalter, Muenchen - New York 1998
R.Chadraba - J.Krása ed: Dějiny českého výtvarného umění, I/1-2, Praha 1984
A.Martindale: Gothic Art, London 1967 (2.ed. New York 1994)
O.Paecht: Van Eyck and the Founders of Early Netherlandish Painting, London 1994
M.Puhle ed: Otto der Grosse. Magdeburg und Europa, II Bd., Mainz 2001
D.Strong: Antické umění, Praha 1970
R.Suckale: Die Hofkunst Kaiser Ludwigs des Bayern, Muenchen 1993
R.Toman ed: Romanesque: Architecture, Sculpture, Peinture, Paris 1994
P.Williamson: Gothic sculpture 1140 - 1300, Yale 1995
M.Wheeler: Roman art and architecture, London 1964 (rozšíř. vyd. New York 2000)

Další část literatury bude dle konkrétních témat průběžně doplňována.

<

Poslední úprava: Brož Jaroslav, doc. ThLic., Th.D. (29.05.2023)
Metody výuky -

přednáška s obrazovým doprovodem

Poslední úprava: Brož Jaroslav, doc. ThLic., Th.D. (29.05.2023)
Sylabus -

Tématické okruhy:
-Pravěká východiska antického umění
-Civilizace a umění nejstarších států jako východiska klasické antiky
-Starověké Řecko
-Starověký Řím
-Starokřesťanské umění
-Byzanc I.zlatého věku
-Umění barbarských států
-Karolínská renesance a Velká Morava
-Otónská renesance a vznik románských slohů

Poslední úprava: Brož Jaroslav, doc. ThLic., Th.D. (29.05.2023)
Vstupní požadavky -

schopnost vidět, slyšet, číst a myslet

Poslední úprava: Brož Jaroslav, doc. ThLic., Th.D. (29.05.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet je spojen se zápočtovým testem, který prověří schopnosti atribuce autorské (provenienční), datace a ikonografického určení děl.

Poslední úprava: Brož Jaroslav, doc. ThLic., Th.D. (29.05.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK