PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Barokní architektura v Čechách a na Moravě 2 - KDKU286
Anglický název: Baroque architecture in Bohemia and Moravia 2
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ing. Daniela Štěrbová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Daniela Štěrbová, Ph.D.
Korekvizity : KDKU285
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ing. Daniela Štěrbová, Ph.D. (07.09.2016)

Konsultationsmöglichkeit / eigenständiges Studium in deutscher Sprache nach vorheriger Übereinkunft mit dem Unterrichtenden. Na vybraných příkladech budou představeny jak různé metodologické přístupy k fenoménu středoevropské barokní architektury, tak především specifická témata, která budou spolu s výběrovými okruhy z oblasti architektonické teorie a technologie barokního stavitelství sledovat období 17. a 18. století. Přednáškový cyklus je zaměřen na jednotlivá specifika (protobaroko, radikálně dynamická skupina, barokní gotika, vídeňsky orientovaná architektura atd.) zasazená v širším středoevropském kontextu. Požadavky ke zkoušce Předpokladem pro získání požadované atestace bude ústní zkouška.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Bodnárová (13.07.2016)

Cílem přednáškového cyklu je připravit studenta k samostatné badatelské činnosti na poli barokní architektury. Přednášky budou sledovat vývoj barokní architektury v Čechách a na Moravě, přičemž jednotlivá specifika (protobaroko, radikálně dynamická skupina, barokní gotika, vídeňsky orientovaná architektura atd.) budou zasazena do širšího kontextu středoevropské architektury.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ing. Daniela Štěrbová, Ph.D. (07.09.2016)

Povinná literatura:

Kaufmann, Thomas DaCosta: Court, cloister & city - the art and culture of central Europe 1450-1800, London 1995. (dostupné i v německé verzi: Höfe, Klöster und Städte - Kunst und Kultur in Mitteleuropa 1450-1800)

Hempel, Eberhard: Baroque art and architecture in central Europe, Harmondsworth: Penguin Books, 1965.

Hubala, Erich (ed.): Die Kunst des 17. Jahrhunderts, Berlin: Propyläen-Kunstgeschichte, 1970.

Bachmann, Er.: Architektur, in: Barock in Böhmen, München 1964.

Franz, H.-G.: Bauten und Baumeister der Barockzeit in Böhmen, Leipzig 1962.

Petr Macek - Richard Biegel - Jakub Bachtík (eds.), Barokní architektura v Čechách, Praha (Karolinum), 2014.

 

Přehledová literatura:

Krsek I., Kudělka Z., Stehlík M., Válka J., Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996.

Naňková, V.: Architektura 17. století v Čechách, in: DČVU II/1, Praha 1989.

Kudělka, Z.: Architektura 17. století na Moravě, in: DČVU II/1, Praha 1989.

Naňková, V.: Architektura vrcholného baroka v Čechách, in: DČVU II/2, Praha 1989.

Kudělka, Z.: Architektura od 90. let 17. do 30. let 18. století na Moravě, in: DČVU, II/2, Praha 1989.

Poche, Em.: Architektura pozdního baroka a rokoka v Čechách, in: DČVU, II/2, Praha 1989.

Kudělka, Z.: Architektura pozdního baroka na Moravě, in: DČVU, II/2, Praha 1989.

Vlček, P. (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Academia, Praha 2004.

Baťková, R.; Vlček, P. (ed.): Umělecké památky Prahy - 4 díly, Academia, Praha 1998.

Samek, B.: Umělecké památky Moravy a Slezska - 2 díly, Academia, Praha 1994.

Preiss P., Italští umělci v Praze, Panorama, Praha 1986.

Poche Em. (ed), Praha národního probuzení, Praha 1980.

Poche, Em., Preiss, P.: Pražské paláce, Odeon, Praha 1977.

Poche, Em. (ed): Umělecké památky Čech - 4 díly, Academia, Praha 1977.

 

Monografie a specifická témata:

Horyna M., Kučera J., Dientzenhoferové, Praha 1998.

Horyna M., Jan Blažej Santini-Aichel, Praha 1998.

Vilímková, M.: Stavitelé paláců a chrámů, Vyšehrad, Praha 1986.

Franz, G.-H.: Die "böhmische Wandpfeilerhalle" im 18. Jahrhundert. Marburg 1962.

Franz, H.-G.: Barocke Architektur in Böhmen - Gründtliche Darstellung. Der fünff Seüllen wie solche von dem Weitberühmbten Vitruvio Scamozzio und andern Vornehmben Baumeistern zursamben getragen und in gewiße Außtheillung verfasset worden. von Abraham Leuthner (1677), Graz 1998.

Hubala, Er.: Rotunde und Baldachin: Die Raumgliederung der guarinesken Kirchen Böhmens, Göttingen 1989.

Macek, P.: Architektura, in: Oktavián Broggio (1670-1742), Praha 1992.

Kol. autorů: Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu (katalog z výstavy), Praha 1989.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Bodnárová (13.07.2016)

Předpokladem pro získání požadované atestace bude ústní zkouška.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK