PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Výběrový seminář umění v době baroka 1 - KDKU212
Anglický název: Seminar in the Baroque 1
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (19.10.2017)

Seminář je zaměřen na prohlídky barokních památek v Praze i v Čechách. Studenti se seznámí jak s architekturou, tak s malířskou a sochařskou výzdobou. Důraz je kladen na analýzu a interpretaci uměleckého díla v dobovém kontextu. V zimním semestru se zaměříme na památky spojené s knížetem Pavlem Jindřichem Mansfeld-Fondi, dále na tvorbu Ignáce Františka Platzera, jehož výročí si v roce 2017 připomínáme.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (01.08.2016)

Cílem semináře je seznámit studenty s barokními památkami Prahy (i v Čechách), naučit se analyzovat a interpetovat umělecké dílo v dobovém kontextu.

Literatura
Poslední úprava: OULIKOVA (22.08.2014)

 

Pražská topografie

Hammerschmidt, Johann Florián, Prodromus Gloriae Pragenae, Pragae 1723

Schaller, Jaroslav, Beschreibung der königlichen Haupt- und Residenzstadt Prag I-IV, Praha 1794-97

Schottky, Julius Max, Prag wie es war und ist, Praha 1830

Tomek, W., W., Základy starého místopisu pražského I-IV, Praha 1866-72

Ekert, František, Posvátná místa královského hlavního města Prahy, I, II, Praha 1883-84

Ruth, František, Kronika královské Prahy a obcí sousedních, I-III, Praha 1903-1904

Teige, J., Základy starého místopisu pražského I-II, Praha 1910, 1915

Stefan, Oldřich, Pražské kostely, Praha 1936

Baťková Růžena (ed.), Umělecké památky Prahy. Nové Město - Vyšehrad, Praha 1998

Vlček Pavel (ed.), Umělecké památky Prahy, Staré Město - Josefov, Praha 1996

Vlček Pavel (ed.), Umělecké památky Prahy, Malá Strana, Praha 1999

Vlček Pavel (ed.), Umělecké památky Prahy, Pražský hrad a Hradčany, Praha 2000

 

Slavíček, Lubomír, Pražský "cicerone" Jan Quirin Jahn, in: Royt, Jan - Nevímová, Petra (eds.), Album amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny, Praha 2005, s. 26-37

Mádl, Martin / Marešová, Jana, Jan Quirin Jahn na uměnovědné vycházce: poznámky z osmi pražských kostelů, in: Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Kroupa, Jiří / Šeferisová Loudová, Michaela / Konečný, Lubomír (eds.), Brno 2009, s. 85-102

 

Čechy

Poche Em. a kol., Umělecké památky Čech, 4 sv., Praha

 

Barokní architektura, sochařství, malířství (výběr literatury)

Blažíček, Oldřich J., Pražská plastika raného rokoka. Praha 1945

Blažíček, Oldřich J., Sochařství baroka v Čechách. Praha 1958

Blažíček, Oldřich J., Umění baroku v Čechách. Praha 1971

Blažíček, Oldřich J. - Preiss Pavel - Hejdová Dagmar, Kunst des Barock in Böhmen. Recklinghausen 1977

Blažíček, Oldřich J., Jan Jiří Bendl, výběr řezeb pražského sochaře raného baroka. Katalog NG, Praha 1982

Blažíček, Oldřich J., Ferdinand Brokof. Praha 1986

Horyna, Mojmír - Kučera, Jaroslav, Dientzenhoferové. Praha 1998

Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu. Praha 1989

Kořán, Ivo, Braunové. Praha 1999

Neumann, Jaromír, Malířství 17. století v Čechách. Barokní realismus. Praha 1951

Neumann, Jaromír, Český barok. Praha 1974

Neumann, Jaromír, Karel Škréta 1610-1674. Katalog. Praha 1974

Neumann, Jaromír, Škrétové. Praha 2000

Novotný, Karel - Poche, Emanuel, Karlův most. Praha 1947

Poche, Emanuel, Matyáš Bernard Braun. 2.vyd. Praha 1986

Poche, Emanuel, (ed.), Praha na úsvitu nových dějin (Čtvero knih o Praze), Architektura - sochařství - malířství - umělecké řemeslo. Praha 1988

Preiss, Pavel, Italští umělci v Praze. Praha 1986

Preiss, Pavel, Václav Vavřinec Reiner. Praha 1970

Preiss, Pavel, Václav Vavřinec Reiner. Praha 2013

Stolárová, Lenka - Vlnas, Vít (edd.), Karel Škréta (1610-1674): Doba a dílo, Praha 2010

Stolárová, Lenka - Vít Vlnas, (edd.), Karel Škréta (1610-1674): Studie a dokumenty, Praha 2011

Stolárová, Lenka (ed.), Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a v Evropě, Praha 2011

Swoboda, K. M. (ed.), Barock in Böhmen. München 1964

Šroněk, Jiří, Jan Jiří Heinsch. Praha 2006

Štech, Václav V., Československé malířství a sochařství nové doby. Praha 1938-1939

Vilímková, Milada - Preiss, Pavel, Ve znamení břevna a růže. Historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově. Praha 1989

Vilímková Milada, Stavitelé paláců a chrámů. Praha 1986

Vlček, Pavel - Havlová, Ester, Praha 1610-1700. Praha 1998

Vlček, Pavel - Sommer, Petr - Foltýn, Dušan, Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997

Vlček, Pavel: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004

Vlnas, Vít (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha 2001

Vlnas, Vít (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Katalog výstavy. Praha 2001

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (19.10.2017)

2017/2018 - okruhy

10. 10.  – učebna

17. 10. – exkurze – zámek Dobříš

24. 10. – není (Konference ve Vídni) – náhrada Vlašská kaple 11. 10.

31. 10. – Colloredo-Mansfeldský palác – nástěnné malby (Telnarová)

 

7. 11. – NG – Platzer, kresby

 

14. 11. – kostel sv. Mikuláše – Platzer ve službách malostranských jezuitů (Kováříková)

 

21. 11. – Platzer ve službách strahovských premonstrátů + svatonorbertský cyklus - malby (Ungrová)

 

28. 11. – Strahovská bazilika Nanebevzetí P. Marie

               - oltářní obrazy Lišky + Willmann

               - fresky - Neunhertz

 

5. 12. – Platzer v Teplé (Urych)

 

12. 12. – Ignác František Platzer a sochy sv. Jana Nepomuckého - venkovní, oltářní, katedrála - Pilařová

 

19. 12. – NG – Schwarzenberský palác (Stejskalová)

 

9. 1. 2018 – Karlův most – cisterciáci - sv. Luitgarda (Študlarová)

                               - Jezuité

                               - Žebravé řády

                               - objednavatelé šlechtici

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: OULIKOVA (14.10.2014)

Podmínkou k udělení zápočtu za zimní semestr je aktivní účast na semináři a dodat jednostránkový sylabus předneseného referátu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK