PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Seminář humanistické a barokní literatury 2 - KDKU114
Anglický název: Seminar humanistic and Baroque Literature 2
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
N//Je neslučitelnost pro: KLIT021
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (28.01.2020)
V semináři v LS se už tradičně budeme věnovat divadlu, opět ve vazbě na problematiku řešenou v semináři v ZS. Nastudujeme vybranou lidovou hru o Jenovéfě. Příprava divadelního představení a jeho realizace nám může pomoci se hlouběji ponořit do světa raně novověkých literárních textů. Teprve opakované čtení nebo hlasité proslovení textů mnohdy pomáhá otevřít nebo pochopit další hodnoty literáního díla. Není náhodné, že nastudování divadla a jeho realizaci zařadili do svého výukového systému nejvýznamnější osobnosti humanistické, barokní i obrozenské pedagogiky. Není zapotřebí, abyste měli předchozí herecké zkušenosti, raně novověká lidová dramata vyžadují jiný typ herectví, než jaký známe z divadla nebo z televize, ten dnes vlastně nikdo neovládá, takže Vaše určitá neumělost může být naopak předností. Uvedená aktivita je zároveň vynikajícím prostředkem ke zlepšení rétorických schopností každého studenta.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (08.01.2020)

Cíl předmětu se částečně odvíjí od tématu daného semináře (které se každým rokem proměňuje). V obwecné rovině vždy směřuje k hlubšímu pochopení literárních textů daného období.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (25.11.2019)

Alena Jakubcová a kol., Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století, Praha  2007

Zdeněk Kalista, Selské čili sousedské hry českého baroka, Praha 1942

Josef Hrabák, Lidové drama pobělohorské, Praha 1951

Ludmila Sochorová, Souseské divadlo českého obrození, Praha 1987

Julius Fejfalík, Lidové hry z Moravy (ed. Jaroslav Kolár), Praha 1987

 

Doplňujkící literatura:

 

Tři knížky lidového čtení. Meluzína. Magelona. Jenovefa (ed. J. Kolár), Praha 2000

Historie utěšené a kratochvilné (ed. B. Václavek), Praha 1950

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (22.08.2019)

1. Společný výběr hry, rozdělení rolí. 2. Tematické přednáška k vybrané hře pro ty studenty, kteří nedocházeli na seminář v ZS . 5.-10. Zkoušení divadelního představení 11. -12. Veřejná prezentace hry.

 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (22.08.2019)

1. Naprosto nezbytná účast všech přítomných na všech seminářích, omlouvá pouze těžká nemoc, při zkoušení divadla každá absence výrazně komplikuje práci.

2. Naučit se text přidělené role a tuto roli zahrát. Nepotřebujete předchozí herecké zkušenosti, lidové divadlo vychází z jiných principů herectví než současné divadelní produkce.

3. Vyhradit si čas pro veřejná představení (2-3).

Absence nebudou tolerovány, seminář není vhodný pro ty, kteří chtějí takřka zadarmo získat zápočet.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK