PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metodologie dějin umění 2 - KDKU082
Anglický název: Methodology of Art History 2
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Korekvizity : KDKU080
Je záměnnost pro: KDKU029
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)
Tento cyklus přednášek poskytne studentům orientaci v dějinných proměnách oboru, od počátků dějin umění po
současnost, tak aby posluchačům byly osvětleny klíčové metodické přístupy, jejich genese, vývoj a hlavní přínos v
kulturním a historickém kontextu doby, v níž daná metoda vznikala. Současně budou sledovány i proměny její
aplikace na
studovaném materiálu a historický přínos jednotlivých představitelů, kteří danou metodu rozvíjeli. Zvláštní důraz
bude
kladen na provázání českých dějin umění do souvislosti s vývojem oboru v zahraničí. Sledován bude také význam
dějin
umění v hierarchii historických věd a jejich úloha v poznávání kulturního bohatství naší civilizace.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)

Cílem předmětu je osvětlit studentům klíčové metodické přístupy, jejich genese, vývoj a hlavní přínos v kulturním a historickém kontextu doby, v níž daná metoda vznikala.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)

Základní literatura:

L.B.Alberti: O malbě, O soše, Praha 1947

týž: Deset knih o stavitelství, Praha 1956

H.Belting, Konec dějin umění, Praha 2000

C.Cenini: Kniha o umění středověku, Praha 1946

P.Francastel: Figura a místo. Vizuální řád v italském malířství 15.století, Praha 1984

E.H.Gombrich: Umění a iluse, Praha 1985

A.Palladio: Čtyři knihy o architektuře, Praha 1958

E.Panofsky: Význam ve výtvarném umění, Praha 1981

O.Paecht: Questioni di metodo nella storia dell´arte, Milano 1995

C.Plinius st.: Kapitoly o přírodě, Praha 1974

D.Tatarkiewicz: Dějiny estetiky, I.-III., Bratislava 1985, 1988, 1991

G.Vasari: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů, 1-2, Praha 1976-77

Leonardo da Vinci: Úvahy o malířství, Praha 1994

M.Vitruvius Pollio: Deset knih o architektuře, Praha 2001.

J.J.Winckelmann: Dějiny umění starověku, Praha 1986

P.Wittlich: Literatura k dějinám umění - vývojový přehled, Praha 1992

Další část literatury bude dle konkrétních témat průběžně doplňována.

Further literature will be supplied akord to the studied topics.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)

přednáška s obrazovým doprovodem

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)

Orientace v problematice dle četby - kromě základních skript (J.Kroupa + P.Wittlich) i se znalostí četby příslušných pramenů (upřesněno počátkem semestru).

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)

Tématické okruhy:
-Doba osvícenství a vznik základů pro obor dějin umění
-Doba romantismu a literatura k dějinám umění
-Positivismus a literatura k dějinám umění
-Vyhranění oboru dějin umění a vývoj metod do první světové války
-Meziválečný vývoj metod dějin umění
-Poválečný vývoj oboru dějin umění k současnosti

<

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)

schopnost slyšet, číst a myslet

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)

p>Orientace v problematice dle četby - kromě základních skript (J.Kroupa + P.Wittlich) i se znalostí četby příslušných pramenů (upřesněno počátkem semestru).

Předmět je zakončen ústní zkouškou z probrané látky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK