PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Od teorie k praxi v sociálních vědách - JTM498
Anglický název: Theory to Praxis in Social Sciences
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (24)
Minimální obsazenost: 8
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
Vyučující: Dr. Irena Kalhousová
PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (22.09.2023)
Seminář představuje studentům IMS UK možnosti uplatnění po absolvování magisterských studijních programů. Zahrnuje sérii diskusí s odborníky z praxe – z médií, státní služby, neziskového a soukromého sektoru. Debaty se v průběhu semestru střídají s praktickými workshopy, zaměřenými na konkrétní dovednosti (skupinovou práci, vytvoření projektu, formulaci životopisu, zlepšení prezentačních schopností, kritického myšlení apod).
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (22.09.2023)
Cílem předmětu je podpořit studenty v orientaci na trhu práce, představit jim úkoly a výzvy typické pro konkrétní profese. Naučit je, jak formulovat profesní životopis, zpracovat konkrétní zadání a zlepšit jejich komunikační a prezentační schopnosti.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (16.09.2023)

Čas a místo konání: St 12:30-13:50, B328

Vyučující: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.

Konzultační hodiny: středa 9:30-11:00, online po předchozí domluvě

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=5203 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (12.09.2023)

Předmět je ukončen splněním povinností v příslušném semináři. Hodnocení předmětu tvoří čtyři složky s danými váhami (celkem 100 bodů):

a) skupinová práce a (opakované) prezentace na zadané téma (30 %)

b) průběžné zpracovávání zadaných úkolů v průběhu semináře (30 %)

c) zpracování akademického/profesního životopisu  (30 %)

d) aktivní účast v hodině (10 %)

 

Účast na semináři je povinná, hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (12.09.2023)

Ross, Alec: Obory budoucnosti, Argo 2019

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (21.09.2023)
V semináři jsou využity interaktivní metody výuky.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (25.09.2023)

Průběh semestru:

0, Úvodní seminář, 4.10.

1, diskuse – Co nabízí diplomatická kariéra? - diskuse s diplomatkou Šárkou Strahalovou, 11.10.

1A, Interní workshop, „telegram“ do ústředí, návrh tweetu, 18.10.

2, Kariéra v neziskovkách: co od ní čekat? – diskuse s Barborou Krempaskou (Nadace Friedricha Naumanna), 1.11.

2A, Interní workshop: projekt exkurze pro VŠ studenty, 8.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3, Jak se stát novinářem? diskuse se Simone Radačičovou, Deník N, Voxpot, 15.11.

3A, Interní workshop prezentace podcastových projektů, 22.11.

4, Najdou studenti FSV uplatnění ve firmách? Diskuse s Matoušem Adamcem, Deutsche Börse, 29.11.

4A, Interní workshop 30.11.- pecha kucha prezentace, elevator pitch, 6.12.

5, Co nabízí akademická kariéra? Diskuse s Irenou Kalhousovou 13.12.

5A, Individuální konzultace – životopis - online

6, Závěrečný seminář 20.12.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK