PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Summer School I - JTM329
Anglický název: Summer School I
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: 15
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Mgr. Anežka Brožová, BA
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK