PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Small States in the EU - JTM325
Anglický název: Small States in the EU
Český název: Malé státy v Evropské unii
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 15 / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Vyučující: prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Anotace -
Poslední úprava: prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (31.01.2023)
Kurz se soustředí na specifické postavení malých států v mezinárodních vztazích obecně a specificky v Evropské unii. Na konkrétních příkladech chování malých států budou studenti diskutovat o konceptech vhodných pro studium malých států, otázce nástrojů pro prosazování jejich zájmů, koalicích a vazbách na velké státy a roli domácí politiky. Kurz bude založen na diskusi nad příslušnou odbornou literaturou a samostatné práci.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (13.02.2023)

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

90 % a více => A
80-89 % => B
70-79 % => C
60-69 % => D
50-59 % => E
0-49 % => F

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK