PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kořeny středoevropské moderny: politika, společnost a kultura kolem roku 1900 - JTM308
Anglický název: The Roots of Modern Period in Central Europe: Politics, Society and Culture Around the Year 1900
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 17 (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.
Vyučující: doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.
Neslučitelnost : JMM114, JMM211, JMM708, JMM739
Anotace
Kurz se bude věnovat radikální proměně, kterou prošla středoevropská společnost konce 19. století. Společenské, politické i kulturní změny vygenerovaly proudy, které následně ovlivňovaly evropské dějiny celého 20. století. Kurz proto bude sledovat zrod přelomových vědeckých objevů, politických ideologií i kulturních směrů (psychoanalýza, zmasovění politiky, integrální nacionalismus, antisemitismus apod.), které povstávaly z multietnického a multikulturního prostředí střední Evropy.

Poslední úprava: Kučera Rudolf, doc. Dr. phil., Ph.D. (10.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Pravidelná a aktivní účast na semináři, která zahrnuje průběžné zvládnutí předepsané přípravné četby ke každému probíranému tématu v celkovém rozsahu cca. 450 tiskových stran a na tomto základě aktivní účast na diskuzi o tomto tématu (50 %), dále příprava referátu (20 minut) na vybrané téma s využitím studijní literatury v češtině či angličtině o rozsahu cca. 80 tiskových stran (50 %). Studenti, jejichž referát bude hodnocen stupněm nedostatečně, budou povinni předložit jeho přepracovanou verzi v písemné podobě. Seminář se koná v českém jazyce, předpokládá se však dobrá znalost angličtiny.

Hodnocení každého studenta/každé studentky bude vycházet z opatření děkanky:

https://fsv.cuni.cz/deans-measure-no-20/2019 

Texty k průběžné přípravě na jednotlivé hodiny jsou pod odkazy v sylabu nebo k dispozici zde:

https://muacascz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kucera_mua_cas_cz1/Eqc41mXbcI1BiexbR0HGG9ABWz706eS4nyRHTeJNnu22qw?e=a9igv2

 

Poslední úprava: Kučera Rudolf, doc. Dr. phil., Ph.D. (13.09.2023)
Literatura

Další doporučená literatura:

 Gay, Peter (2002). Schnitzler’s Century: The Making of Middle-Class Culture 1815-1914, New York: W. W. Norton. 

 Gyáni, Gábor (2004), Identity and the Urban Experience: Fin-de-siécle Budapest. Boulder: Social ScienceMonographs, 2004.

 Hamanová, Brigitte (2011). Hitlerova Vídeň. Diktátorova učednická léta, Praha: Prostor.

 Luft, David S. (2003). Eros and Inwardness in Vienna: Weininger, Musil, Doderer, Chicago: The University of Chicago Press.

 Johnston William (1972), The Austrian Mind: An Intellectual and Social History, 1848-1938. Berkeley: University of California Press.

 Magris, Claudio (2001). Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře, Brno: Barrister - Principal.

 McBride, Patrizia C. (2006). The Void of Ethics: Robert Musil and the Experience of Modernity, Evanston: Northwestern University Press.

 Moravánszky, Ákos (1998). Competing Visions: Aesthetic Invention and Social Imagination in Central European Architecture 1867-1918, Cambridge, Mass.: The MIT Press.

 Morton, Frederic (1979). A Nervous Splendour: Vienna 1888-1889, New York: Penguin.

 Pynsent, Robert (ed.) (1989). Decadence and Innovation: Austro-Hungarian Life and Art at the Turn of the Century, London: Weidenfeld and Nicolson.

Poslední úprava: Kučera Rudolf, doc. Dr. phil., Ph.D. (10.09.2023)
Sylabus

Témata a literatura:

1.  Úvod, struktura semináře, obecné informace

 2. Výchozí bod: Střední Evropa na cestě do moderní doby 1860-1890

John Deák,  Forging a Multinational State. State Making in Imperial Austria from the Enlightenment to the First World War, Stanford 2015, s. 175-214

Pieter M. Judson, The Habsburg Empire: A New History, Harvard 2016, s. 218-267

 

3. Zrod masové kultury

Georg Simmel, "The Metropolis and Mental Life" (1903)

http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/pdf/eng/322_Georg%20Simmel_Metropolis_71.pdf

 Vanessa Schwartz, Spectacular Realities: Early Mass Culture in Fin-de-Siecle Paris (Berkeley, 1999), 1-88

 

4. Zrod moderního města

Carl E. Schorske, Vídeň na přelomu století, Brno 2000, s. 45-110.

Wolfgang Maderthaner, Lutz Musner, Unruly Masses: The Other Side of Fin-de-siècle

Vienna. Berghann Books 2008, 31-57.

 

5. Generace a zrod masové politiky 

Michael Carsten, Čas generací

http://socstudia.fss.muni.cz/dokumenty/080305112920.pdf

Havelka, Miloš: Ideje - dějiny - společnost. Studie k historické sociologii vědění. Brno 2010, s. 336-361

 

6-7. Zrod moderního individua

Sigmund Freud, Výklad snů, Pelhřimov 2003, s. 78 - 102; 116-133.  

Carl E. Schorske, Vídeň na přelomu století, Brno 2000, s. 179 - 206.

 

8. Zrod moderní společnosti

Tomáš G. Masaryk, Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, Praha 2002, s. 35-62; 109-143.                                                                                                                                                                                                                 

Antony Giddens"Introduction", in Tomáš G. Masaryk, Suicide and the Meaning of Civilization, Chicago 1970, pp. xix-xli. 

 

9-10. Zrod moderního šovinismu a antisemitismu

Otto Weininger, Sex and Character: An Investigation of Fundamentals Principles, Bloomington 2005 , kapitoly XII.  a XIII. (dostupné online v NKP)  

Chandak Sengoopta, Otto Weininger: sexualita a věda v císařské Vídni, Praha 2009, s. 12-28; 39-71.

 

11. Závěrečná diskuse a shrnutí. 

 

Poslední úprava: Kučera Rudolf, doc. Dr. phil., Ph.D. (13.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK