PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Czech Republic in the European Union - actors and interests - JTM287
Anglický název: Czech Republic in the European Union - actors and interests
Český název: Česká republika v Evropské unii - aktéři a zájmy
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 16 / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Anotace -
Tématem kurzu je vytváření českých pozic pro jednání v Evropské unii. Těžiště výuky bude spočívat v seminářích s představiteli státní správy, kteří studentům přiblíží formování českých evropských politik ve svých sektorech.
Poslední úprava: Weiss Tomáš, prof. Mgr., M.A., Ph.D. (08.02.2024)
Literatura -

MZV ČR, Koncepce zahraniční politiky České republiky. Praha, 2015; https://www.mzv.cz/file/1565920/Koncepce_zahranicni_politiky_CR.pdf.

Vláda ČR, Koncepce politiky ČR v EU: Aktivní a srozumitelná ČR v jednotné Evropě. Praha, 2015; https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Koncepce-politiky-CR-v-EU.pdf.

Vláda ČR, Strategie podpory Čechů v institucích EU. Praha, 2015; https://drive.google.com/file/d/12h9KzU4cWdjF3ADKkEtLew4lYtVbUX-N/view?usp=sharing.

Bulmer, S, Lequesne, Ch. (eds.) The Member States of the European Union, Oxford: Oxford University Press, 2005, kapitoly 1,2,3,13

Dočkal, V. a kol. (eds.) Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006.

Šlosarčík, I., Právní a politický rámec EU. 5.vyd., Praha: Wolters Kluwer, 2020, kapitoly 2 a 4.

Weiss, T., Promoting National Priorities in EU Foreign Policy. The Czech Republic's Foreign Policy in the EU. London: Routledge, 2017.

Weiss, T., Šlosarčík, I., Česká republika a EU. Zvykání si v nové roli, in: Rovná, L. a kol. (eds.), Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii, Praha: VIP Books, 2007, s. 287-309. 

Poslední úprava: Weiss Tomáš, prof. Mgr., M.A., Ph.D. (08.02.2024)
Metody výuky -

Prednasky, vcetne prednasek akteru ze statni spravy. Pravidla Chatham House. 

Poslední úprava: Weiss Tomáš, prof. Mgr., M.A., Ph.D. (08.02.2024)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

Seminar paper with the length of 3500 words (70 points). The paper should analyse the behaviour of Czechia in respect to a given file, programme or initiative and should cover all three phases of Czech participation, i.e., the formulation of Czech position, Czech behaviour during the negotiations, and the following implementation in Czechia. The paper should go beyond mere description and should attempt to explain the Czech behaviour with relation to the country's economic interests, political traditions, situation in the EU or coalition with other countries.

Deadlines:

- 19 April 2024 - propose a topic to the lecturers via email

- 14 June 2024 - submission via Moodle (the pdf file must contain student's name)

- 24 June 2024 - late submission (the paper will be accepted but 10 points will be deducted for the late submission)

Papers submitted after 24 June will not be accepted.

Submit papers via Moodle: TBA

Active participation in the seminars (30 points).

Students can miss one class without prior justification and one additional class with relevant justification (illness, serious personal reasons, attendance of extraordinary event related to the study programme). A higher number of missed classes can be the reason for failing the course, lower grade or additional course work.

According to the Dean's provision, the teacher evaluates the student's performance in the percentages assigned to grades A to F:

 • 91% and more   => A
 • 81-90%             => B
 • 71-80%             => C
 • 61-70%             => D
 • 51-60%             => E
 • 0-50%               => F

More in Dean's Directive S_SO_002 Organization of examination dates, assessment of study, and the use of A–F grading scale at FSV UK.

Poslední úprava: Weiss Tomáš, prof. Mgr., M.A., Ph.D. (05.02.2024)
Sylabus -

Struktura přednášek (přeběžná)

 • Europeizace, evropský rozhodovací proces
 • Český rozhodovací proces, koordinace
 • ÚV I 
 • ÚV II 
 • MZV I
 • MZV II 
 • MPO 
 • MZV III
 • MO 
 • MŽP
 • Lobbying 
 • MŠMT

 

Poslední úprava: Weiss Tomáš, prof. Mgr., M.A., Ph.D. (04.02.2024)
Vstupní požadavky -

Studenti musejí mít základní znalosti o institucích a právu Evropské unie. 

Poslední úprava: Weiss Tomáš, prof. Mgr., M.A., Ph.D. (08.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK