PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Major Issues in Contemporary Public Debates in the U.S. - JTM253
Anglický název: Major Issues in Contemporary Public Debates in the U.S.
Český název: Klíčové otázky současné americké veřejné politiky
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 24 / neurčen (24)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence: critical thinking
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4704#section-0
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JMM337
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D. (14.09.2023)
Kurz věnovaný aktuálnímu dění v USA se zabývá politickými, ekonomickými, kulturními a společenskými problémy. Zaměřuje se primárně na současnou administrativu prezidenta Joea Bidena, kulturní války, právní spory, polarizaci a dalšími tématy, které rezonují v americké společnosti. Kurz probíhá v angličtině (více viz anotace v AJ)
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D. (14.09.2023)

Cílem předmětu je seznámit studenty se s aktuálními problémy americké společnosti a politiky a analyzovat je v souvislosti s širšími teoretickými debatami a koncepty. Více viz popis cíle předmětu v AJ.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Bc. Sára Lochmanová (05.10.2023)

Grading is based on the Dean's Measure no. 20/2019: https://fsv.cuni.cz/deans-measure-no-20/2019

 • 91% and more   => A
 • 81-90%             => B
 • 71-80%             => C
 • 61-70%             => D
 • 51-60%             => E
 • 0-50%               => F

More in SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D. (14.09.2023)

Pro každý týden je připraven a rozeslán soubor aktuálních článků a analýz, periodika zahrnují např. The Economist, The New York Review of Books, The New York Times, a mnohé další.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D. (14.09.2023)

seminář s důrazem na aktivní vstup studentů do výuky. Vice viz anglický popis metod.

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D. (29.09.2023)

viz anglicka verze syllabu

 

1. Attendance and active participation, including thorough preparation for each class: 10 + 10 %.Students are required to read the assigned texts thorough enough to contribute during class discussion. The texts will be available online on the course website or sent via email during the weekend before the class. Should you have any problems getting access to the texts by Sunday morning, let me know by email.

Students are also expected to closely follow current events pertaining to US domestic and foreign policy. It is expected that the students will read at least one daily U.S. newspaper - e.g. the New York Times, the Washington Post, or the Los Angeles Times. Each class will start with a brief discussion of the latest developments in U.S. foreign and domestic politics.

 

2. Two policy memos: 30% (each 15 percent) - the concept of policy memos will be explained in the class and students will have one week to complete this assignment.

3. Final exam: 50%
The final exam will include identification of basic concepts, short answer questions related to assigned readings and to student presentations as well as a short argumentative essay.

 

EXAM:

Please notet that the final written exam will be administered via Moodle, but will be carried out in person. Instructions will be sent via email and will be available in the individual terms for the exam. Signup for exam will take place traditionally via SIS where dates for the exam will be available. 

 

GRADING SCALE, based on Dean's Measure no. 17/2023 (SMĚRNICE S_SO_002): 

 

 • 91 % and more      =>       A
 • 81-90 %             =>          B
 • 71-80 %             =>          C
 • 61-70 %             =>          D
 • 51-60 %             =>          E
 • 0-50 %                =>         F
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D. (14.09.2023)

see English version of the syllabus

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D. (14.09.2023)

angličtina, základní znalosti o americkém politickém systému.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK