PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Landmarks in 20th Century U.S. History and Their Interpretations - JTM251
Anglický název: Landmarks in 20th Century U.S. History and Their Interpretations
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 13 / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JMM012
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout A - Kennedy.pdf Week 3 Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
stáhnout A - Leffler (optional).pdf Week 5 Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
stáhnout A - Leffler.pdf Week 5 Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
stáhnout A- Bauer.pdf Week 6 (optional) Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
stáhnout A-Filene.pdf Week 1 Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
stáhnout A-Heclo.pdf Week 8 Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
stáhnout A-Smith, Tony.pdf Week 2 Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
stáhnout B - Gaddis (optional).pdf Week 5 Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
stáhnout B - Zubok.pdf Week 5 Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
stáhnout B- Gordon.pdf Week 3 Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
stáhnout B-Buenker.pdf Week 1 Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
stáhnout B-Fordham.pdf Week 2 Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
stáhnout B-Mervin.pdf Week 8 Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
stáhnout Catton.pdf Week 7 Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
stáhnout Gaimusho Memoirs.pdf Week 4 Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
stáhnout Historiography-of-Progressivism.pdf Week 1 Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
stáhnout JMM074 anotace_ang combined.doc JMM074/012 course description doc. PhDr. Miloš Calda
stáhnout JMM074 JMM012 Require 2016.docx Požadavky doc. PhDr. Miloš Calda
stáhnout Magic, Jul 17, 1945.pdf Week 4 Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
stáhnout Meeting Minutes, July 18, 1945.pdf Week 4 Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
stáhnout (Optional) Rossinow.pdf Week 8 Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
stáhnout O-Smith, Geoffrey.pdf Week 2 Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
stáhnout PaperProject.docx Paper Project form doc. PhDr. Miloš Calda
stáhnout Second Sacred Judgment, Shimomura.pdf Week 4 Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
stáhnout Walker.pdf Week 4 Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
stáhnout War on Poverty Reading.pdf Week 6 Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)
Předmět se zaměřuje na klíčové události dějin USA ve 20. století a rozdílné přístupy k jejich vysvětlení. Nejde o kurz z dějin, ale spíše o historiografický kurz.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)
Kurz studentům objasní, jak se výběr pramenů, jejich kritika a rozdílné metodologické přístupy projevují v rozdílných a často protichudnych interpretacích jednotlivých fenoménů.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Bc. Sára Lochmanová (05.10.2023)

Grading is based on the Dean's Measure no. 20/2019: https://fsv.cuni.cz/deans-measure-no-20/2019

 • 91% and more   => A
 • 81-90%             => B
 • 71-80%             => C
 • 61-70%             => D
 • 51-60%             => E
 • 0-50%               => F

More in SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Literatura viz seznam textů ke stažení v IS.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Předmět je vyučován jako přednáška a seminář. Na každou hodinu si dva studenti připraví prezentaci na dva texty, které interpretují jednu historickou událost dvěma různými způsoby. Následuje diskuze se zbytkem studentů, kteří se předem rozdělí do dvou skupin podle přečtených textů. 

Předmět je vyučován prezenčně.

 

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Pravidelná docházka (dvě neomluvené absence) a aktivní účast v hodinách. 20 %

Prezentace, 20 %

Seminární práce 2400-3000 slov, 60 %

Známkování se řídí opatřením děkanky č. 20/2019: https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019

 • 91% a více        => A
 • 81-90%             => B
 • 71-80%             => C
 • 61-70%             => D
 • 51-60%             => E
 • 0-50%               => F
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Prvni hodina: úvod, praktické informace

Historie a historiografie, prameny (dostupnost, povaha a kritika)

Témata:

1. Progresivismus - spory o terminologii a vymezení 

2. Vstup USA do první světové války - pragmatismus a idealismus 

3. New Deal - reformy a revoluce 

4. Konec druhé světové války - atomové bombardování Japonská 

5. Studená válka - tradicionalismus, revizionismus a post-revizionismus

6. Great Society - analýza dopadů a ideologické pohledy 

7. Vietnamská válka - význam mírového hnutí 

8. Civil Rights Movement - „hodný“ King a „zlý“ Malcolm X

9. Ronald Reagan - příjmová nerovnost a ekonomická prosperita 

10. Kdo vyhrál studenou válku? 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK