PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Internship - JTM096
Anglický název: Internship
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 15
E-Kredity: 15
Rozsah, examinace: 0/22 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Only for students of the EPS programme (Practice Track Prague).
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
PhDr. Martin Mejstřík
Neslučitelnost : JMMZ354
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martin Mejstřík (31.10.2019)
The course covers internships organized as a practical part of the curriculum of the EPS programme in Prague.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Martin Mejstřík (31.10.2019)

The aim of the course is to provide EPS students with an opportunity to work for the public as well as private institutions and organizations and to get some practical experience useful for later employment.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Martin Mejstřík (31.10.2019)

To achieve 15 ECTS for this course students have to pass an internship. Course tutor´s prior approval of the internship placement is needed. After finishing the work students have to submit:

1. An official certificate issued by the institution providing internship

2. An internship report describing the aim and content of the work, to what extent is the institution exploitative, organizational structure, how fruitful was the internship.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Martin Mejstřík (31.10.2019)

Depends on the character of the internship.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Martin Mejstřík (31.10.2019)

Depends on the character of the internship.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Martin Mejstřík (31.10.2019)

There is no formal syllabus, the EPS programme is issuing to the students the EPS Internship Handbook.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK