PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekonomická transformace postsovětského prostoru - JTM071
Anglický název: Economic transformation of post-soviet area
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Anotace
Kurz se věnuje problémům transformace sovětské ekonomiky a jejího přechodu k tržnímu hospodářství. Prostřednictvím politické ekonomie vysvětluje logiku přechodu a důvody, proč se jednotlivé ekonomiky dostaly do současné situace. Je tak určen primárně pro neekonomy.
Poslední úprava: Svoboda Karel, Mgr., Ph.D. (18.10.2021)
Cíl předmětu

Kurz seznamuje posluchačky a posluchače s problematikou přechodu ruské/sovětské ekonomiky od plánovaného hospodářství přes devadesátá léta až k systému patriomonialismu v současném Putinově Rusku. Nepátrá po pozitivech a negativech, jako se spíše snaží vysvětlit vnitřní logiku fungování. Po absolvování kurzu by měli být absolventi schopni se orientovat v základních problémech ekonomického vývoje postsovětských republik i chápat jejich současnou politiku v ekonomické oblasti.  

Poslední úprava: Svoboda Karel, Mgr., Ph.D. (18.10.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Dílčí test je organizován online principem výběru z možností a, b, c, d

Předmět je zakončen závěrečným testem pomocí otevřených otázek (co bylo principem privatizace "úvěry za podíly). 

Seminární práce (7-10 stránek - 1800 úhozů na stránku včetně mezer). 

Poslední úprava: Svoboda Karel, Mgr., Ph.D. (25.09.2023)
Literatura

Materiály pro kurz jsou umístěny v platformě moodle https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4121

Poslední úprava: Svoboda Karel, Mgr., Ph.D. (19.10.2021)
Metody výuky

Kurz předpokládá aktivní samostatné studium. 

PPřednáška se koná 3. listopadu prostřednictvím platformy Teams odkaz na událost: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVmZTM2N2YtZDBiNy00YTJmLWJiODctZDBlZDAyNDhkOTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%2292b8f553-5a48-4708-bd87-6675e6361386%22%7d

Poslední úprava: Svoboda Karel, Mgr., Ph.D. (30.10.2023)
Sylabus

Jedná se o kurz distančního studia. Studenti pracují samostatně, konzultují s pedagogem svoji práci. Přednáška probíhá 3. listopadu prostřednictvím platformy Teams. 

Poslední úprava: Svoboda Karel, Mgr., Ph.D. (25.09.2023)
Vstupní požadavky

Kurz nepředpokládá žádné vstupní požadavky kromě schopnosti číst a porozumět textu v angličtině. Je koncipován pro posluchače/posluchačky s různým zázemím, nikoli jen pro ekonomy. 

Poslední úprava: Svoboda Karel, Mgr., Ph.D. (18.10.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK