PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kvantitativní metody ve společenských vědách - JTM060
Anglický název: Quantitative methods in social sciences
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3994
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jakub Stauber, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jakub Stauber, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber, Ph.D. (05.02.2024)
Kurz Kvantitativní metody ve společenských vědách představuje základní koncepty statistické analýzy kvantitativních dat.
Studenti budou postupně seznámeni se standardními metodami statistické analýzy a výzkumnými metodami používaných při kvantitativních analýzách.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber, Ph.D. (05.02.2024)

Tento kurz si klade za cíl poskytnout studentům substantivní porozumění probíraných konceptů a statistických metod. Znalosti a schopnosti prezentované v kurzu by měly umožnit studentům kriticky číst (nejen) akademické články využívající kvantitativní metody.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber, Ph.D. (05.02.2024)

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

  • 91% a více        => A
  • 81-90%             => B
  • 71-80%             => C
  • 61-70%             => D
  • 51-60%             => E
  • 0-50%               => F

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber, Ph.D. (05.02.2024)

Povinná literatura:

Vybrané kapitoly z:

Agresti, A., 2018. Statistical Methods for the Social Sciences (5th Edition).

 

Doporučená literatura:

Wheelan, Ch., 2013. Naked Statistics: Stripping the Dread from the Data. W. W. Norton.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK