PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Quantitative Methods in Social Sciences - JTM046
Anglický název: Quantitative Methods in Social Sciences
Český název: Kvantitativní metody v sociálních vědách
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jakub Stauber, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jakub Stauber, Ph.D.
Třída: Courses not for incoming students
Je prerekvizitou pro: JTM049
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber, Ph.D. (05.02.2024)
This introductory course to quantitative methods in social sciences presents basic concepts of statistical analysis of quantitative data. Students will gradually learn about various standard statistical methods and different quantitative research designs. Furthermore, students will understand how these methods are employed by social science researchers in academic articles. No formal training in mathematics is required for this course. Although some mathematical formulas will be presented, these will be kept to a minimum.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber, Ph.D. (05.02.2024)

The course aims to provide students with a substantive understanding of the covered concepts and statistical methods. The course should enable students to critically read academic research articles employing quantitative methods and to identify arguments made with the support of quantitative data. The emphasis will be placed on showing how research questions and hypotheses are answered/tested using statistical methods. Furthermore, the course aims to teach students the basics of R software and how to conduct the studied methods with this popular software.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber, Ph.D. (23.02.2024)

Weekly active participation 25%

Participation does NOT only involve attending the seminar; rather, active participation includes involvement in the discussions, small groups and asking questions.

R data.camp assignments 25%

Short online courses covering the basics of quantitative methodology and R functions.

Presentation 25%

A structured presentation, approximately 10 minutes on a quantitative article of your choice. You can select your presentation date on the sign-up sheet in Moodle.

Critique 25%

A critique (DUE June 15th] of approximately 1000 words on a quantitative article of your choice. The critique is a written assessment of how concepts are presented, the framing and testing of the research question(s) and the author’s overall discussion of the findings.

 

 

Seminar Participation (25%)

Excellent

Good

Mixed

Poor

Unsatisfactory

Attendance   /12

 

 

 

 

 

Understanding of key arguments/texts

 

 

 

 

 

Argumentation

 

 

 

 

 

 

R data.camp assignments (25%)

Excellent

Good

Mixed

Poor

Unsatisfactory

Percentage of max XP

 

 

 

 

 

 

Presentation (25%)

Excellent 

Good 

Mixed 

Poor 

Unsatisfactory

Content: sets out relevant issues, explains key terms, confident with the material, aids understanding

 

 

 

 

 

Structure: logical, easy to follow, provides headings, each section relates to overall purpose

 

 

 

 

 

Response to questions: willing to answer questions, actively seeks questions

 

 

 

 

 

 

Critique (25%)

Excellent

Good

Mixed

Poor

Unsatisfactory

Contribution to knowledge

 

 

 

 

 

Presentation of Research Question

 

 

 

 

 

Research limitations considered?

 

 

 

 

 

Research (wide base of relevant sources?)

 

 

 

 

 

Referencing (sources acknowledged/ systematically referenced?)

 

 

 

 

 

Expression (written clearly?)

 

 

 

 

 

Organisation (well-structured and easy to follow?)

 

 

 

 

 

 

 

More in SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jakub Stauber, Ph.D. (05.02.2024)

Bryman, Alan. 2012. Social Research Methods. 4th ed. Oxford ; New York: Oxford University Press.

Thulin, Måns. 2021. Modern Statistics with R. http://www.modernstatisticswithr.com/.

Wickham, Hadley, and Garrett Grolemund. 2016. R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data. First edition. Sebastopol, CA: O’Reilly.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK