PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Zahraniční politika SRN - JTM030
Anglický název: German Foreign Policy
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 24 / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Vyučující: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Neslučitelnost : JMM352
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Handl D-RU Entfremdung OE 1-2 2019.pdf Transformace německé politky vůči RU po roce 2014 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Klokočka, Wagnerová, Základní zákon Spolkové republiky Německo.pdf Základní zákon česky JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Krotz-Schild France-Germanys-Indispensable-Ally-in-EU 2018.pdf Německo-francouzská spolupráce v EU JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout 2+4.pdf Smlouva 2 + 4 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (19.09.2022)
Kurs se zaměří na analýzu současné německé zahraniční politiky: charakteristiku jejích institucionálních a normativních rámců, jednotlivých etap jejího vývoje od 1945/9 po současnost, hlavních téma současné politiky, zejména v oblasti evropské a bezpečnostní politiky, hlavních multilaterálních relací a bilaterálních vztahů.

Cíl předmětu
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (19.09.2022)

Cílem kurzu je osvojit si schopnost analyzovat a intepretovat současnou německou zahraniční politiky v jejím historickém kontextu, mezinárodních a vnitropolitických souvislostech a s pochopením jejích kulturně-historických, geopolitických a institucionálních specifik.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Jana Poskerová (13.10.2022)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

Známkování

A: 100-91 bodů

B: 90-81 bodů

C: 80-71 bodů

D: 70-61 bodů

E: 60-51 bodů

F: 50 bodů a méně

Literatura
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (19.09.2022)

Povinná literatura (vše v SIS, celkově cca 400 stran):

Lappenküper, Ulrich (2008) Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland 1949-1990 (München: Oldenbourg 2008), 1-43.

Bierling, Stefan (2005), Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Normen, Akteure, Entscheidungen (2.vydání - München: Oldenbourg, 2005)

Bierling, Stephan (2014): Vormacht wider Willen. Deutsche Außenpolitik von der Wiedervereinigung bis zur Gegenwart. H.C.Beck  

Kapitoly V. Handl, J. Eberle, M. Kunštát, B. Veselá in V. Handl V. Německo v čele Evropy… (Praha: ÚMV 2011)  

Staack, Michael (2011): „Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland“, in: Staack, Michael (ed): Einführung in die Internatioinale Politik (München: Oldenbourg, 2011), 213-267.  

Veselá, Barbora v knize V. Handl V. Německo v čele Evropy… (Praha: ÚMV 2011), 119-135, tamtéž texty Eberle, Kunštát (76-119)

Text Moskevské smlouvy 2+4, 12. 9. 1990.

Kai Oppermann (2018): Between a Rock and a Hard Place? Navigating Domestic and International Expectations on German Foreign Policy, German Politics,1-17 

Eberle, Jakub (2019): Jakub Eberle (2019): Germany as a Dividual Actor: Competing Social Logics and their Political Articulations, German Politics, 1-17.

Eberle, Jabub - Vladimír Handl (2020): Rozpolcená mocnost: Krize a rozpory německé zahraniční politiky. Praha: Karolinum.  

Bagger, Thomas (2019)The World According to Germany: Reassessing 1989. The Washington Quarterly, 41:4, 53–63

Katrin Böttger / Mathias Jopp (2017). Fundamentals of German European Policy. German European Policy Series No 01/17, 1- 15.

Bulmer, Simon – Paterson, William (2017), Germany’s role in the handling of the European monetary and refugee crisis. Jahrbuch der Europäischen Integration 2016, 1-10

Tom Dyson (2014) German Defence Policy under the Second Merkel Chancellorship, German Politics, 23:4, 460-476. 

Handl, Vladimir (2019). Entfremdung und Kooperation. Pradigmenwechsel in der deutsche Ruslandpolitik? Osteuropa, 1-2/2019, 53-66.

Krotz, Ulrich – Schild, Joachim (2018). France: Germany’s Indispensable Ally in European Policy-Making. German European Policy Series No 01/18, 1-18.

Heiduk, Felix (2014) Conflicting Images? Germany and the Rise of China. German Politics, 23:1-2, 118-133

Kitzelbach, Katrin – Mohan, Garina (2016) German human rights policy in a multipolar world. https://www.gppi.net/2016/11/21/german-human-rights-policy-in-a-multipolar-world

Kundnani, H. 2014. The Paradox of German Power. London: Hurst.

Gareis, Sven B. (2014): Militärische Beiträge zur Sicherheit, in: Böckenförde – Gareis (2014): Deutsche Sicherheitspolitik, s. 115-143.

Maull, H.W. 1990. Germany and Japan: The New Civilian Powers. Foreign Affairs 69 (5): 91–106.

Schmidt, Siegmar (2014) Entwicklungszusammenarbeit im Kontext der deutschen Sicherheitspolitik. In: Stephan BöckenfördeSven Bernhard Gareis (2014): Deutsche Sicherheitspolitik Herausforderungen, Akteure und Prozesse, Budrich, 244-264.

Wittlinger, R., Larose, M. 2007. No Future for Germany’s Past? Collective Memory and German Foreign Policy. German Politics 16 (4): 481–95.

Hannes Adomeit (2020): Bilanz der deutschen Russlandpolitik seit 1990. Sirius 4 (3), 276–292. https://www.degruyter.com/view/journals/sirius/4/3/article-p276.xml?language=d

 

Dokumenty a doplňkové texty v průběhu semestru 

Doporučená:

Helga Haftendorn, Deutsche Aussenpolitik zwischen Selbstbeschränkung und Selbstbehauptung 1945-2000 (Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 2001)

Colschen, Lars, Deutsche Aussenpolitik, W.Fink UTB, Paderborn, 2010

Böttger, Katrin – Jopp, /Mathias (eds): Handbuch zur Deutschen Europapolitik. Baden-Baden: Nomos 2016.

Gisela Müller-Brandeck-Bocquet et al: Deutsche Europapolitik von Konrad Adenauer bis Angela Merkel (Opladen: Leske und Budrich, 2002, nově 2009)

Siegmar Schmidt, Gunther Hellmann, Reinhard Wolf (eds): Handbuch zur deutschen Aussenpolitik (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007)

Georg Schöllgen: Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland: von den Anfängen bis zur Gegenwart (München: Beck, 2004)

Christian Hacke: Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland: Von Konrad Adenauer bis Gerhard Schröder? (Frankfurt a.M.: Ullstein, 2003)

Gunther Hellmann, Rainer Baumann, Wolfgang Wagner: Deutsche Aussenpolitik : eine Einfürung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006.

Hanrieder, Wolfram: Germany, America, Europe : Forty Years of German Foreign Policy. New Haven : Yale University, 1989.

Timothy Garton Ash, In Europe’s Name. Germany and the Divided Continent. (London: Vintage, 1993), Peter Bender: Neue Ostpolitik : Vom Mauerbau bis zum Moskauer Vertrag (München: DTV, 1989)

Frank R.Pfetsch: Die Aussenpolitik der Bundesrepublik 1949-1992. (München: Fink Vrlg. 1993)

Rother, Bernd: Willy Brands Aussenpolitik (Wiesbaden: Springer, 2014)

Schwarz, Hans Peter: Konrad Adenauer I. a II. (Stuttgart: DVA 1986…)

Schwarz, Hans Peter: Helmut Kohl: eine politische Biographie (München: DVA, 2012)

Egon Bahr: Zu meiner Zeit (München: Blessing, 1996) 

Hans-Dietrich Genscher, Erinnerungen (Berlin: Siedler, 1995) 

Hans-Dieter Lucas (Hrsg.) Genscher, Deutschland und Europa (Baden-Baden : Nomos, 2002)

 

Zdroje internet:

 

 

Hlavní výzkumné instituce/vydavatele pro sledování/analýzu německé politiky

 

·     

·       Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin, hlavní státní výzkumný a poradenský institut, https://www.swp-berlin.org/ má i poměrně rozsáhlé anglické stránky https://www.swp-berlin.org/en/

·       Institut für Europäische Politik www.iep-berlin.de, hlavní pracoviště pro výzkum evropské (integrační) politika

·       Deutsche Geseschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Berlin, hlavní nezávislý institut, který ovšem získává řadu grantů z MZV SRN. https://dgap.org/de, nebo anglicky https://dgap.org/en 

·       Bundeszentrale für Politische Bildung (BPB), www.bpb.de ke všem tématům německé politiky, zejména Aus Politik und Zeitgeschichte https://www.bpb.de/apuz/

·       Každá německá zem má ještě svou Landeszentrale

·       Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, (HSFK)m, největší a velmi profesionální institut pro výzkum míru. https://www.hsfk.de/ 

·       Výzkumné ústavy téměř ke všem jednotlivým tématům ZP – Umwelt, Migration, Menschenrechte, regiony jako Francie, Čína, Arabské země, Východní Evropa …

·       Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (IFSH), Uni Hamburg https://ifsh.de/

·       Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS), akademie Bundeswehr pro výuku, výzkum a veřejné debaty, zejm. publikace https://www.baks.bund.de/de/service/arbeitspapiere-sicherheitspolitik

·       American Institute for German Studies:  https://www.aicgs.org/

·       German Politics https://www.tandfonline.com/loi/fgrp20

·       German Politics and Society https://www.berghahnjournals.com/view/journals/gps/gps-overview.xml

·       Dále články v dalších časopisech na PROQUEST, EBSCO, JSTOR, … přes knihovnu FSV

 

·       Blogy, platformy např.

·       Sicherheitshalber https://soundcloud.com/sicherheitshalber

·       Augen geradeaus - Thomas Wiegold https://augengeradeaus.net/

 

 

 

 

 

Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (19.09.2022)

Metody: Výuka bude probíhat formou úvodů a následných seminářů, v nichž budou studenti mj. pracovat s literaturou, dokumenty a budou prezentovat referáty o knihách. 

Účasníci kursu se rovněž povinně a aktivně zúčastní přednášek a debaty s experty/diplomaty, prezenčně nebo online. 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (19.09.2022)

Zakončení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou a hodnocení předmětu tvoří tři složky s danými váhami – písemný test (50 %)

recenze o knize (26 %) a aktivita během seminářů (24 %). Jako dodatečná podmínka je nutnost dosáhnout alespoň poloviny bodů v písemném testu.

Hodnocení bude probíhat dle Opatření děkana č. 20/2019, https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (09.12.2022)

1.       Úvod: Teorie a interpretační přístupy k německé zahraniční politice  - 5. 10. 

Text: J. Eberle Úvod ke knize „Rozpolcená mocnost…“ v SIS

Text: T. Bagger, Germany we need to talk, https://ip-quarterly.com/en/germany-we-need-talk

2. Proces tvorby německé ZP a fáze jejího vývoje - 19. 10. 

K. Oppermann: Between a Rock and a Hard Place? Navigating Domestic and International Expectations on German Foreign Policy
     

3. Normativní základna (Základní zákon a dal.), politická kultura, zájmy, instituce a proces tvorby - vnitřní aspekty, aktéři německé ZP – 26. 10. 

Text: Veselá, Barbora v knize V. Handl V. Německo v čele Evropy… (Praha: ÚMV 2011), 119-135 informativně tamtéž texty Eberle, Kunštát (76-119)

 

4.   Hlavní fáze vývoje NZP 1945/49-1969 -  2. 11. 

Text:

Lappenküper, Ulrich (2008) Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland 1949-1990. München: Oldenbourg 2008, 1-22.

 

5.   Hlavní fáze vývoje NZP 1969-1989 – 9. 11.

Text: Lappenküper, Ulrich (2008) Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland 1949-1990. München: Oldenbourg 2008, 22-43.

 

6. Německé sjednocení 1989 -1990 – 16.11.

Texty:

Bierling, Stefan, Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Normen, Akteure, Entscheidungen (2.vydání - München: Oldenbourg, (2005)253-277

Text Moskevské smlouvy 2+4

 

7.  Zahraniční politika sjednoceného Německa – fáze vývoje. Kognitivní faktory – 23. 11.

Diskuse s Jakubem Eberle: koncept rozpolcené mocnosti

(Text: J. Eberle Úvod ke knize „Rozpolcená mocnost…“ v SIS)

Texty:

Kapitoly Eberle a Kunštát in V. Handl V. Německo v čele Evropy… (Praha: ÚMV 2011), 76-119

Dodatečná lit:

Wittlinger, R., Larose, M. 2007. No Future for Germany’s Past? Collective Memory and German Foreign Policy. German Politics 16 (4): 481–95.

 

 

8. Interpretace a analýza německé politiky po roce 1990 – vnitřní a vnější faktory – 30. 11.

Texty (rozdělené do pracovních skupin):

Maull, H.W. 1990. Germany and Japan: The New Civilian Powers. Foreign Affairs 69 (5): 91–106.

Kundnani, H. 2014. The Paradox of German Power. London: Hurst.

Bulmer S. – Paterson, W. 2013: Germany as the EU’s reluctant hegemon? Of economic strength and political constraints. Journal of European Public Policy, Vol. 20, No. 10, 1387–1405.

 9. Německá evropská politika – 7. 12.

Diskuse s německým nebo britským odborníkem na německou politiku v EU (Simon Bulmer, Mathias Jopp...)

Text bude upřesněn dle potřeby

Širší základ: Bulmer, Simon (2019): Deutschland in der EU: Europas unverzichtbarer Hegemon? integration – 1/2019, 3-20.

(Případně angl. Bulmer, Simon – Paterson, William (2017), Germany’s role in the handling of the European monetary and refugee crisis. Jahrbuch der Europäischen Integration 2016, 1-10)

Katrin Böttger / Mathias Jopp (2017). Fundamentals of German European Policy. German European Policy Series No 01/17, 1- 15.

 

10. Německá bezpečnostní politika a vztah k USA a Rusku – 14. 12.

Četba:

Ulrich Schlie (2020), Deutsche Sicherheitspolitik seit 1990: Auf der Suche nach einer Strategie.  SIRIUS 2020; 4(3): 304–314

Nikole Koenig: Zeitenwende: Germany´s reluctant revolution

https://www.aicgs.org/publication/the-zeitenwende-germanys-reluctant-revolution

VH – kapitola ve společné knize + okénko Bundeswehr

Dalsí texty: 

Tom Dyson (2014) German Defence Policy under the Second Merkel Chancellorship, German Politics, 23:4, 460-476. 

Gareis, Sven B. (2014): Militärische Beiträge zur Sicherheit, in: Böckenförde – Gareis (2014): Deutsche Sicherheitspolitik, (115-143), zde pro přehled prolistovat str. 121-136 

Hannes Adomeit (2020): Bilanz der deutschen Russlandpolitik seit 1990. Sirius 4 (3), 276–292

https://www.degruyter.com/view/journals/sirius/4/3/article-p276.xml?language=de 

 

11. Německo a Francie, Německo a Čína, Německo a globální otázky – 21. 12.

Texty:

Krotz, Ulrich – Schild, Joachim (2018). France: Germany’s Indispensable Ally in European Policy-Making. German European Policy Series No 01/18, 1-18.

Heiduk, Felix (2014) Conflicting Images? Germany and the Rise of China. German Politics, 23:1-2, 118-133

Kitzelbach, Katrin – Mohan, Garina (2016) German human rights policy in a multipolar world. https://www.gppi.net/2016/11/21/german-human-rights-policy-in-a-multipolar-world

Schmidt, Siegmar (2014) Entwicklungszusammenarbeit im Kontext der deutschen Sicherheitspolitik. In: Stephan BöckenfördeSven Bernhard Gareis (2014): Deutsche Sicherheitspolitik Herausforderungen, Akteure und Prozesse, Budrich, 244-264.

 

Doplňková hodina: Diskuse s představitelem velvyslanectví SRN – bude upřesněno (pokud možno spojeno s návštěvou německého velvyslanectví)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK