PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Problems of the Post-Soviet Space - JTM019
Anglický název: Problems of the Post-Soviet Space
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 10 / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Neslučitelnost : JMMZ053
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK