PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Economic transformation in East Central and Southeastern Europe - JTM015
Anglický název: Economic transformation in East Central and Southeastern Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 24 / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Petr Jeřábek
Vyučující: Mgr. Petr Jeřábek
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)
The course deals with issues of economic transformation in Central and South East European countries after the end of the communist regimes. It builds on an overview of historical and political context, and by case studies it details key problems of economic development of the CSEE countries in the 1990s. It summarizes the commonalities and specifics of different countries in the region. Attention is paid to current economic situation of the countries in focus as well.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Petr Jeřábek (25.10.2019)

The aim of the course is to explain and discuss the topics and methods of economic transformation in East Central and Southeastern Europe. At the end, students should be able to understand general aspects of economic transformation of the selected countries. 

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

Class readings:

will be specified on the first lesson

 

Course book:

IMF, 25 Years of Transition Post-Communist Europe and the IMF. Regional  Economic Issues, Special Report, Washington DC 2014       

             

Recommended general readings:

Åslund, A. The Transformation of Central and Eastern Europe, Russia and Central Asia. Cambridge University Press, 2007.

Bohle, D. and B. Greskovits. Capitalist Diversity on Europe´s Periphery. Cornell University Press, 2011. 

Gros, D. and A. Steinherr. Economic Transition in Central and Eastern Europe: Planting the Seeds. Cambridge University Press, 2004.

Lane, D. and M. Myant (ed.) Varieties of Capitalism in Post-Communist Countries. Palgrave Macmillan, 2007.

Myant, M. and J. Drahokoupil. Transition Economies: Political Economy in Russia, Eastern Europe and Central Asia. Wiley, 2011.

Piketty, T. Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press, 2013.

Rose, R. Understanding Post-Communist Transformation: A bottom up approach. Routledge, 2009. (political and economic transformation)

Sobják, Anita. From the Periphery to the Core? Central Europe and the Economic Crisis. The Polish Institute of International Studies, No.7 (55), April, p. 10, Warsaw 2013

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Petr Jeřábek (25.10.2019)

Teaching methods are the combination of lectures and seminars. Based on the lectures, students should receive general information about history of central-planned economies in Central Eastern and Southeastern Europe and then about processes of transformations. Seminars are focused on students presentations and reading of the texts which are followed discussed to help students with better understanding of the subject. 

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Petr Jeřábek (25.10.2019)

* Assessment:
40 % - presentation/paper
10 % - activity in the class (class reading)
40 % - written examination
10% - presentation of current news 


Final mark:
100 - 91 % - excellent (A) 
90 - 81 % - very good (B)
80 - 71 % - good (C) 
70 - 61 % - sufficient (D)
60 - 51 % - sufficient with deficiency (E) 
less than 50 % - failed (F)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

*  Topics covered by the course:
1. Commonalities and specifics of Central and South East European economies in the period until the end of WWII
2. Basic features of centrally planned economies and socialist integration 
3. Economic transformation process: the Washington consensus
4. Case studies: specifics of economic transformation of individual countries
5. Economic integration in the region and its relevance to the EU accession process
6. Current issues in economic development of Central and South East European countries

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK