PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Společnost a ekonomika - JTM007
Anglický název: Society and Economy
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 80 / 70 (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D.
Vyučující: Dr. PD Norman Domeier
Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D.
Zuzana Krulichová, M.A.
PhDr. Martin Mejstřík
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Cíl předmětu

Cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámit studenty s klíčovými koncepty politické ekonomie a ekonomické sociologie vztahující se k 6 vybraným tématům (přednáška) a aplikovat je na studentovo specializační teritorium (seminář). Kurz proto kombinuje obecněji zaměřenou přednášku s teritoriálně specifickými semináři.


- Analyzovat a diskutovat o hlavních problémech současného světa  (včetně problémů souvisejících s hospodářským rozvojem a obchodem) a umět je aplikovat zejména v kontextu specializačního teritoria;

;Seznámit se se základními školami ekonomického myšlení;

- Posoudit roli státu a umět je hodnotit různými paradigmaty ekonomických škol ;

- Dokázat porovnat základní atributy různých modelů kapitalismů (včetně jejich sociálních a ekonomických důsledků);

- Porozumět kořenům finanční krize v evropském a severoamerickém prostoru;


- Posoudit příčiny a důsledky zrychlené globalizace;


- Analyzovat dopadz rostoucí nerovnosti v rovzvinutých státech.

Poslední úprava: Lochmanová Sára, Bc. (31.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK