PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Politika a mezinárodní vztahy - JTM006
Anglický název: Politics and International Relations
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / 100 (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
Mgr. Tomáš Juhás
PhDr. Jiří Kocián
Mgr. Jan Koutník
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
PhDr. Martin Mejstřík
prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout JTM006-SylabusHandl 2019-20.pdf Slabus Handl 2019 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)
Smyslem kursu je seznámit studenty se základními koncepty, které tvoří jádro jakékoli diskuse o vládnutí v současném světě. Kurs se soustředí na několik vybraných konceptů, které úzce souvisejí se současnou debatou ve zkoumaných teritoriích navazujícího magisterského programu IMS. Teritoriální variace a implikace těchto konceptů budou dále probírány v doprovodných seminářích.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

Povinná účast na seminářích (10 bodů)

Závěrečný test založený na povinné literatuře k přednáškám (40 bodů; ke splnění předmětu nutno získat nejméně 20 bodů)

Písemná práce v rámci semináře (50%). Pro splnění této povinnosti je nutné získat alespoň 25b. Při hodnocení budou vyučující bodovat práce následujícím způsobem: 10 pochopení tématu, 20 argumentace, 10 závěr, 5 kultura písemného projevu, 5 vhodné zdroje a správné odkazování; doporučený rozsah práce 10 normostran, bližší specifikaci v připadě potřeby určí vedoucí kurzu.

Známkování

A: 100-91 bodů

B: 90-81 bodů

C: 80-71 bodů

D: 70-61 bodů

E: 60-51 bodů

F: 50 bodů a méně

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Seznam literatury viz sylabus, kde je u každého tématu seznam povinného čtiva.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (12.10.2019)

 

JTM006 – Proseminář politologie a mezinárodní vztahy

ZS 2019/2020

JUDr. Vladimír Handl, CSc. (adaptace sylabu J. Eberle)

 

Seminář rozvíjí a doplňuje témata představená v přednáškách. Hlavní výukovou metodou je samostatná četba odborných textů a následná diskuze nad nimi během semináře. V každém tématu se studenti seznámí nejprve s obecnou teoretickou diskuzí k danému tématu. Následně se pak tyto debaty pokusí rozvinout, ukotvit a aplikovat v německém kontextu. Všechny zdroje jsou dostupné v elektronické podobě v SIS.

 

1. Demokracie v německy mluvících zemích (22. 10.)

 

Krell, Christian, Thomas Meyer und Tobias Mörschel (2012) „Demokratie in Deutschland. Wandel, aktuelle Herausforderungen, normative Grundlagen und Perspektiven.“ In Mörschel, Tobias und Krell, Christian. Demokratie in Deutschland. Zustand - Herausforderungen - Perspektiven. Wiesbaden: Springer, 9-23.

 

Benz, Arthur (2015), Making Democracy Work in a Federal System. German Politics, Vol.24, No.1, 2015, 8–25

 

 

2. Poloprezidencialismus a parlamentarismus v Německu (5.11.)

 

Shen, Yu-Chung (2011) “Semi-Presidentialism in the Weimar Republic: A Failed Attempt at Democracy.” In Elgie, Robert, Sophia Moestrup and Yu-Shan Wu. Semi-Presidentialism and Democracy. Houndmills: Palgrave Macmillan, 229-245.

 

Oberreuter, Heinrich (2002) „Parlamentarismus in der Bundesrepublik Deutschland: eine Bilanz.“ In Oberreuter, Heinrich, Uwe Kranenpohl und Martin Sebaldt. Der Deutsche Bundestag im Wandel. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 303-320.

 

3. Opozice v SRN: Od APO k AfD (19.11.)

 

Kraushaar, Wolfgang (2007) „Agnoli, die APO und der konstitutive Illiberalismus seiner Parlamentarismuskritik.“ Zeitschrift für Parlamentsfragen 1/2007: 160-179.

 

Hansen , Michael A. & Olsen, Jonathan (2019) Flesh of the Same Flesh: A Study

of Voters for the Alternative for Germany (AfD) in the 2017 Federal Election, German Politics, 28:1,

1-19.

 

 

4. Aktérství v MV: SRN jako civilní mocnost a paradiplomacie spolkových zemí (3.12.)

 

Maull, Hanns (2000) “German foreign policy, Post‐Kosovo: Still a ‘civilian power?’” German Politics 9(2): 1-24.

 

Nagel, Klaus-Jürgen (2010) „Foreign Policy: The Case of the German Länder.“ In Requejo, Ferran (ed.)

Foreign Policy of Constituent Units at the Beginning of 21st Century. Barcelona: Institut d'Estudis

Autonomics, 121-142.

 

5. Bezpečnost, společnost a identita v německé politice (17.12.)

 

Wulf Reiners & Funda Tekin (2019): Taking Refuge in Leadership? Facilitators

and Constraints of Germany's Influence in EU Migration Policy and EU-Turkey Affairs during the

Refugee Crisis (2015–2016). German Politics, 1-16

 

Bulmer, Simon – Paterson, William (2017), Germany’s role in the handling of the European monetary and refugee crisis. Jahrbuch der Europäischen Integration 2016, 1-10.

 

6. Suverenita, polosuverenita a „Odpovědnost chránit“ (náhradní hodina dle domluvy)

 

Paterson, William E. (1996) “Beyond Semi‐sovereignty: The new Germany in the new Europe.” German Politics 5(2): 167-184.

 

Brockmeier, Sarah, Gerrit Kurtz and Julian Junk (2014) “Emerging norm and rhetorical tool: Europe and a responsibility to protect.” Conflict, Security & Development, vol. 14, no. 4, s. 429-460.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK