PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Politika a mezinárodní vztahy - JTM006
Anglický název: Politics and International Relations
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 135 / 106 (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Vyučující: doc. JUDr. Vladimír Handl, CSc.
PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
PhDr. Jiří Kocián, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
PhDr. Martin Mejstřík
prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Mgr. Eliška Ullrichová, Ph.D.
prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout JTM006 - Sylabus 2023_specializace SAS final.pdf PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)
Smyslem kursu je seznámit studenty se základními koncepty, které tvoří jádro jakékoli diskuse o vládnutí v současném světě. Kurs se soustředí na několik vybraných konceptů, které úzce souvisejí se současnou debatou ve zkoumaných teritoriích navazujícího magisterského programu IMS. Teritoriální variace a implikace těchto konceptů budou dále probírány v doprovodných seminářích.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Povinná účast na seminářích (10 bodů)

Závěrečný test založený na povinné literatuře k přednáškám (40 bodů; ke splnění předmětu nutno získat nejméně 20 bodů)

Písemná práce v rámci semináře (50%). Pro splnění této povinnosti je nutné získat alespoň 25b. Při hodnocení budou vyučující bodovat práce následujícím způsobem: 10 pochopení tématu, 20 argumentace, 10 závěr, 5 kultura písemného projevu, 5 vhodné zdroje a správné odkazování; doporučený rozsah práce 10 normostran, bližší specifikaci v připadě potřeby určí vedoucí semináře.

Známkování

A: 100-91 bodů

B: 90-81 bodů

C: 80-71 bodů

D: 70-61 bodů

E: 60-51 bodů

F: 50 bodů a méně

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK