PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Historie a kultura - JTM005
Anglický název: History and Culture
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 100 / neomezen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: Paul Bauer, Ph.D.
Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
Lucie Kýrová, M.A., Ph.D.
PhDr. Barbora Menclová
PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.09.2019)

Cílem kurzu je seznámit studenty s těmi podstatnými okruhy studia dějin a kultury, které jsou využitelné pro další výzkum a přípravu kvalifikačních prací v této oblasti. Kurz koncipuje hlavní témata v obecné rovině s pomocí základních textů, tak by student mohli s jejich znalostí přistupovat ke konkrétním problémům v teritoriálně orientovaných seminářích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK