PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metodologický seminář - JTM001
Anglický název: Methodology Seminar
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 83 (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
Dr. phil. Lucie Kýrová, M.A.
Vyučující: Dr. phil. Lucie Kýrová, M.A.
PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
PhDr. Jan Šír, Ph.D.
PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.
Neslučitelnost : JMM459, JMM581
Je neslučitelnost pro: JTB333
Je prerekvizitou pro: JTM002
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK