PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Area Studies Research Seminar - JTD021
Anglický název: Area Studies Research Seminar
Český název: Výzkumný seminář k area studies.
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 12 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Vyučující: prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Patří mezi: Area Studies
Mezinárodní teritoriální studia DK_MTS
Mezinárodní teritoriální studia DP_MTS
Modern history
Moderní dějiny DP_MD
Anotace -
Poslední úprava: prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (17.02.2021)
Výzkumný seminář IMS nabízí platformu pro vnitřní debatu nad probíhajícím a plánovaným výzkumem na Institutu mezinárodních studií. Prezentující jsou výzkumnice a výzkumníci IMS, včetně doktorandek a doktorandů, a hosté z nejrůznějších českých a zahraničních institucí. Seminář je určen pro všechny zaměstnance a doktorandy IMS.

Aktuální program semináře a link na místnost, v níž seminář probíhá, jsou k dispozici na stránkách IMS: https://ims.fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/vyzkumny-seminar-ims
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (25.10.2019)

Cílem je diskuse nad probíhajícím výzkumem.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (25.10.2019)

Aktivní účast na seminářích.

Literatura -
Poslední úprava: prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (25.10.2019)

Konkrétní texty budou distribuovány emailem.

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (17.02.2021)

Seminář nad aktuálním textem. Pro link a seznam textů viz webovou stránku semináře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK