PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Soudobá Ukrajina: historie, politika, kontroverze 1900-2022 - JTB331
Anglický název: Contemporary Ukraine: history, politics, controversies 1900-2022
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (135)
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. David Svoboda, Ph.D.
Vyučující: Mgr. David Svoboda, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. David Svoboda, Ph.D. (21.09.2023)
Kurz poskytne studentům základní orientační přehled, na jehož základě budou schopni porozumět souvislostem současného dramatického dění v soudobé Ukrajině. Jednotlivé hodiny budou zaměřeny na dílčí tematické celky, které vstupují do našeho veřejného prostoru v často povrchní nebo přímo tendenčně zkreslené podobě. Půjde o kapitoly z ukrajinských dějin (specifika ukrajinského národního hnutí a nacionalismu, ukrajinská státnost a její proměny ve 20. století, ukrajinsko-ruské a ukrajinsko-polské vztahy) a přednášky zaměřené politologicky, jež osvětlí studentům charakteristické rysy politického vývoje Ukrajiny po roce 1991 se zvláštním zaměřením na dění navazující na Revoluci důstojnosti 2014 a vývoj ústící v současnou ruskou agresi. Struktura výkladu bude založena na kombinaci chronologického a tematického členění.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Cílem předmětu je vybavit studenty základní znalostí látky, která je jako stěžejní téma současné mezinárodní i domácí politiky předmětem často protichůdných soudů a často přímo manipulací. Kurz se zaměří na neuralgické body ukrajinských historicko-politických reálií, s nimiž pracují stratégové tzv. informační války, a pokusí se vysvětlit, jak tyto nejčastější manipulace cílí na reminiscence specificky přítomné ve středoevropském regionu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Sára Lochmanová (05.10.2023)

Rozřazovací test a ústní zkouška. Podmínkou absolvování je aspoň minimální účast na přednáškách.

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Mykhailo MINAKOV, Georgiy KASIANOV, Matthew ROJANSKY (eds.): From “the Ukraine” to Ukraine : a contemporary history, 1991-2021. Stuttgart : ibidem Verlag, 2021.

David SVOBODA: Jablko z oceli : zrod, vývoj a činnost ukrajinského radikálního nacionalismu v letech 1920-1939. Praha : Academia - Ústav pro studium totalitních režimů, 2021.

Bohdan ZILYNSKYJ: Ukrajinci v Čechách a na Moravě : (1894) 1917-1945 (1994). Praha : X-Egem, 1995.

Jan RYCHLÍK, Bohdan ZILYNSKJ, Paul Robert MAGOCSI: Dějiny Ukrajiny. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 

Jaroslav HRYCAK: Podolaty mynule. Hlobal'na istorija Ukrajiny. Kyjiv : Portal, 2022.

Andrew WILSON: The Ukrainians. Unexpected Nation. New Haven and London : Yale University Press, 2015.

Serhii PLOKHY: The Cossack myth. History and nationhood in the age of empires. Cambridge and New York : Cambridge University Press, 2012.

Serhii PLOKHYThe Frontline. Essays on Ukraine's past and present. Cambridge and Massachusetts : Harvard Ukrainian Research Institute, 2021.

Serhii PLOKHYLost kingdom. A history of Russian nationalism from Ivan the Great to Vladimir Putin. London : Allen Lane, 2017.

Serhy YEKELCHYK: Ukraine: birth of a modern nation. Oxford : Oxford University Press, 2007. 

Serhy YEKELCHYK: The Conflict in Ukraine: What Everybody Needs to Know. Oxford : Oxford University Press, 2015. 

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Přednáška a seminář.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. David Svoboda, Ph.D. (21.09.2023)

Kurz je v akademickém roce 2023/24 vyučován dr. Davidem Svobodou a Mgr. Lenkou Víchovou. Kontakt na vyučujícího: davidwsvoboda@yahoo.com

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK