PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Evropská paměť v audiovizuálních médiích - JTB284
Anglický název: European memory in audio-visual media
Český název: Evropská paměť v audiovizuálních médiích
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (12)
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jakub Šindelář
Vyučující: Mgr. Jakub Šindelář
Prerekvizity : JTB010
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jakub Šindelář (20.09.2023)
Seminář se věnuje analýze reprezentací evropské kulturní paměti v audiovisuálních médiích. Předmětem analýzy je především současná filmová produkce zpracovávající evropské dějiny převážně 20. století. V semináři budou představena vybraná témata a koncepty, které budou použity pro analýzu. Důraz bude kladen na paměť z transnacionální perspektivy a zařazení reprezentací do relevantního historického kontextu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jakub Šindelář (20.09.2023)

Kurz studenty seznámí s vybranými koncepty a přístupy ve zkoumání audiovisuálních médií z úhlu pohledu paměťových studií a filmových studií. Práce v semináři bude rozvíjet schopnost kriticky číst texty audiovisuální povahy a formulovat psané reflexe. Po absolvování kurzu budou studenti schopni přednášet ústní prezentaci, vést konstruktivní diskuzi a připravit příspěvek na konferenci.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jakub Šindelář (09.02.2024)

30 %  Pravidelné zasílání reflexe nad zadanou četbou (1200 až 2000 znaků včetně mezer, ve větách) a filmovými ukázkami (1000 až 1800 znaků včetně mezer, ve větách)  

30 %  Referát-představení, kontextualizace a rozbor daného snímku                         

20 %  Aktivní účast v hodině, zapojení se do diskuzí a koreferát         

20 %  Příspěvek na studentskou mini-konferenci 

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází ze směrnice děkana: 20/2019: https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/S_SO_002_v001_Organizace%20zkou%C5%A1kov%C3%BDch%20term%C3%ADn%C5%AF%2C%20kontrol%20studia%20a%20u%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD%20klasifikace%20A%20%E2%80%93%20F%20na%20FSV%20UK.pdf

91 % a více => A

81-90 % => B

71-80 % => C

61-70 % => D

51-60 % =>E

0-50 % => F

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jakub Šindelář (20.09.2023)

Doporučená i povinná četba, stejně jako úkoly na jednotlivé hodiny najdete v moodleu: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2957. 

Doporučená literatura

Assmann, Aleida. Introduction to cultural studies : topics, concepts, issues. Grundlagen der Anglistik und Amerikanistik: Bd. 36. Erich Schmidt, 2012.

Barber, Sian. Using Film As a Source. Manchester: Manchester University Press, 2015.

Bordwell, David, Kristin Thompson a Jeff Smith. Film art: An introduction. Vol. 7. New York: McGraw-Hill, 1997.

De Groot, Jerome. Consuming history: Historians and heritage in contemporary popular culture. London, Routledge, 2016.

Erll, Astrid (ed.). A Companion to Cultural Memory Studies. Berlin: De Gruyter, 2010.

Cooke, Paul, a Rob Stone (ed.). Screening European Heritage: Creating and Consuming History on Film. London: Palgrave Macmillan Limited, 2016.

Fabe, Marilyn. Closely watched films: an introduction to the art of narrative film technique. University of California Press, 2014.

Greengrass, Paul. Krvavá neděle. Irsko a Velká Británie, 2002.

Niemeyer, Katharin (ed.). Media and nostalgia: yearning for the past, present and future. Palgrave Macmillan memory studies. Palgrave Macmillan, 2014.

O'connor, John E. Teaching History with Film and Television. Washington, DC: American Historical Association, 1987.

Rosenstone, Robert A (ed.). A companion to the historical film. Wiley-Blackwell, 2013.

Rosenstone, Robert A. History on Film/Film on History. London: Routledge, 2012.

Rosenstone, Robert A. Visions of the Past: The Challenge of Film to Our Idea of History. London: Harvard University Press, 1998.

Povinné části bibliografie budou se studenty sdíleny před první hodinou semestru. 

 

Filmografie

Bahar, Robert. Mlčení těch druhých (El silencio de otros). Španělsko, USA, 2018.

Becker, Wolfgang. Good Bye, Lenin!. Německo, 2003.

Benigni, Roberto. Život je krásný (La vita è bella). Itálie, 1997.

Berger Edward. Na západní frontě klid (Im Westen nichts Neues), Německo, 2022.

Carion,Christian. Šťastné a veselé (Joyeux Noël). Francie, Německo, Velká Británie, Belgie, Rumunsko, 2005.

Boatclub Blindboy a JamesCotter. Blindboy Undestroys the World, Velká Británie, 2019.

Godmilow, Jill. Daleko od Polska (Far From Poland). USA, 1984.

Greengrass, Paul. Krvavá neděle (Bloody Sunday). Irsko a Velká Británie, 2002.

Ly, Ladj, Bídnící (Les Misérables), Francie, 2019.

Kent, Jennifer. The Nightingale. Austrálie, 2018

Krejčík, Rudolf. Všední dny velké říše. Československo, 1963.

Poppe, Erik. Utøya, 22. července. Norsko, 2018.

The Rubberbandits a James Cotter. The Rubberbandits Guide To 1916. Irsko, 2016.

Singer, Andre. Night Will Fall. Velká británie, 2014.

Soldinger, Mark. Diana: The Mourning After. Velká Británie, 1998.

Volpe, Petra. Ženou z boží vůle (Die göttliche Ordnung). Švýcarsko, 2017.

Waititi, Taika. Králíček Jojo (Jojo Rabbit). USA, 2019.

Wnendt, David. Už je tady zas (Er ist wieder da). Německo, 2015.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jakub Šindelář (20.09.2023)

Jádrem semináře budou studentské referáty a na ně navazující diskuze. V rámci využití metod blended learning budou studenti zasílat pravidelné reflexe a plnit úkoly prostřednictvím platformy Turnitit nebo jeho modulem v Moodleu. Kurz bude uzavřen vystoupením studentů na mini-konferenci. Pro referáty a příspěvky na konferenci se předpokládá použití interkativní prezentace ve formátu ppt nebo podobné s možností využití audio nebo video úryvků. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jakub Šindelář (20.09.2023)

1. 3. 10. Úvodní hodina: seznámení se studiem paměti a historického filmu, rozdělení referátů a koreferátů

2. 10.10.  Koloniální historie

 1. The Nightingale (2018)

 2. The Rubberbandits Guide To 1916 (2016)

3. 17.10. 1. světová válka - transnacionalismus a anti-militarismus

 1. Joyeux Noël (2005) 

 2.  Im Westen nichts Neues (2022)

4. 24.10.  Holokaust a humor

 1. Jojo Rabbit (2019)

 2. La vita è bella (1997)

5. 31.10. Druhá světová válka různá využití a transformace žánru newsreel a dobových zaběrů

 1. Všední dny velké říše (1963)

 2. Night Will Fall (2014)

7.11. (setkání odpadá - nahrazení samostudiem teorie a přípravou návrhu na příspěvek na minikonferenci)

6. 14.11. Poválečná západní Evropa

 1. Die göttliche Ordnung (2017)

 2. Bloody Sunday (2002)

7. 21.11. Poválečná východní Evropa, Ostalgie

 1. Far From Poland (1984)

 2. Good Bye, Lenin! (2003)

8. 28.11.  Kolektivní připomínání a média

 1. The Mourning After (1998)

 2. Er ist wieder da (2015)

9. 5.12. Paměť obětí, povinnost si připomínat (devoir de mémoir)

 1. El silencio de otros (2018)

 2. Utøya: July 22 (2018)

10. 12.12. Společenské problémy současné Evropy

 1. Blindboy Undestroys the World  (2019)

 2. Les Misérables (2019)

11. 19.12. Závěrečné shrnutí a diskuze

12. Leden Dobrovolné setkání na probrání přípravy prezentací na minikonferenci

 

Minikonference - termín bude určen na základě dohody se studujícími

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK