PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Moderní dějiny Rumunska - JTB263
Anglický název: Modern history of Romania
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 10 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
Vyučující: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
Neslučitelnost : JMB177
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. (01.10.2019)
Kurs se soustředuje na moderní dějiny rumunského státu v letech 1878-2000, sleduje důvody vedoucí k jeho vzniku, vnitřni i vnejší krize, kterým byl vystaven.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. (01.10.2019)

Pravidelná docházka, nepřítomnost řádně omluvená(možná jedna neomluvená), prezentace referátu.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (13.06.2019)

Povinná literatura:

M. Tejchman, Dějiny Rumunska, Praha, Karolinum 1997
K. Treptow (ed), Dějiny Rumunska, Praha, NLN 2000Doporučená literatura:

M. Tejchman, Nicolae Ceauşescu. Život a smrt jednoho diktátora, Praha, NLN 2004
Střední a jihovýchodní Evropa ve válce a v revoluci, Praha, Academia 1969
Balkánské soc. státy mezi dvěma válkami, Praha, Horizont 1970
Sovětizace východní Evropy. Země střední a jihovýchodní Evropy v l. 1944-1948, Praha, Historický ústav 1995
B. Litera, M. Tejchman, J. Vykoukal, Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha, Libri 2000, 2004.
J. Šeba, Rusko a Malá dohoda v politice světové, Praha, Melantrich 1937

L. Boia, Rumunsko krajina na hranici Európy, Kaligram, Bratislava 1912

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. (01.10.2019)

Kurs je hodocen ústní zkouškou hodocení 30% za referát a 70% za zkoušku, klasifikace A - F podle https.www.cuni.cz/opatření děkanky-c-17018., 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (13.06.2019)

Počátky moderního Rumunska (1856-1978) - P
Od vyhlášení nezávislosti do l. světové války (1878-1914) - P
První světová válka, neutralita a vznik Velkého Rumunska (1914-1918) - P
Rumunsko v letech 1856-1918 (Dákové, Sedmihradsko, Besarábie, Bukovina, správa Dunaje) - S
Rumunsko ve dvacátých a třicátých letech (1918-1938) - P
Královská diktatura, proněmecký režim Antoneska, Rumunsko a 2. sv. válka (1938-1944) - P
Nástup komunismu a sovětizace (1944-1947) - P
Rumunsko v l. 1918-1947 (Rumunsko a Malá dohoda, rumunská armáda na východě, židovská otázka, osudy německé menšiny, 23. srpen 1944) - S
Cesta k "nezávislosti" (1948-1965) - P
Vzestup a pád N. Ceaušeska (1965-1989) - P
Rumunská "revoluce" a co dál? - P+S
 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK