PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Moderní dějiny Maďarska - JTB261
Anglický název: Modern history of Hungary
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Eva Irmanová, CSc.
Neslučitelnost : JMB171
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (13.06.2019)
Kurs se zabývá dějinami Uherského království a po jeho rozpadu dějinami samostatného maďarského státu
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (13.06.2019)

Povinná literatura:

László Kontler, Dějiny Maďarska, Praha 2001

Doporučená literatura:

Richard Pražák a kol., Dějiny Maďarska, Brno 1993

Josef Macůrek, Dějiny Maďarů a uherského státu, Praha 1934

Paul Lendvai, Tisíc let maďarského národa, Praha 2002

Marta Romportlová, ČSR a Maďarsko 1918-1938, Brno 1986

Jiří Vykoukal a kol., Východ (1944-1989), Praha 2001

Eva Irmanová, Maďarsko a versailleský mírový systém, Ústí nad Labem 2002

Eva Irmanová, Kádárismus. Vznik a pád jedné iluze, Praha 1998

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (13.06.2019)

Úvod do studia - přehled literatury

pojem střední Evropa a její specifické rysy

pojmy národní sebeurčení, národ, politický národ

klíčové otázky maďarského politického myšlení v moderních dějinách

Uhry v době zrodu národních společenství (1790-40.léta 19.stol.)

politický vývoj v Uhrách po smrti Josefa II.

vývoj národního sebeurčení maďarské společnosti

reformní hnutí 30. a 40.let

charakteristické osobnosti - István Széchenyi, Lajos Kossuth

Uhry v době revoluce 1848-1849

vztah Uher k Vídni

maďarská národnostní politika v době revoluce

vztah nemaďarských národů v Uhrách k maďarské revoluci

důsledky porážky revoluce pro další politický vývoj v Uhrách a v habsburské monarchii

Kossuth a revoluce

Uhry v době dualismu (1867-1914)

rakousko-uherské vyrovnání

politický a ekonomický vývoj v době dualismu

národnostní politika v Uhrách

osobnosti - József Eötvös, Ferenc Deák

Maďarsko a versailleský mírový systém

Uhry v době první světové války

rozpad monarchie a historických Uher

zrození versailleského systému

Maďarská republika rad

trianonská mírová smlouva

osobnosti - Mihály Károlyi

Trianonské Maďarsko - 20. léta

trianonské trauma

restaurační pokusy Karla Habsburského

charakter politického systému

politický a ekonomický vývoj v období vlády Istvána Bethlena

osobnosti - Miklós Horthy

Trianonské Maďarsko - 30. léta

politický a ekonomický vývoj

charakteristické rysy maďarské zahraniční politiky

sbližování s Německem

maďarské revizní programy

Maďarsko jako satelit Německa (1939-1945)

Vídeňské arbitráže a jejich důsledky

vstup Maďarska do války, protižidovské zákony

okupace Maďarska německou armádou, pokusy o vystoupení z války

dohoda o příměří

Maďarsko v politice velmocí

Maďarsko v období 1945-1948

vnitropolitický vývoj v Maďarsku - zrod demokratického systému, volby, koaliční vlády

dohoda o výměně obyvatelstva mezi Československem a Maďarskem

Maďarsko na pařížské mírové konferenci 1946

Maďarsko v období Rákosiho diktatury (1948-1956)

Maďarsko jako součást systému sovětského typu - charakter politického systému

vznik stranického státu

charakteristika vnitropolitického a ekonomického vývoje

Nagyův pokus o reformy

osobnosti - Mátyás Rákosi

Revoluce v roce 1956

charakteristika revoluce

vývoj událostí

důsledky poraženého povstání

tragický osud Imre Nagye

Kádárova éra (1956-1989)

specifické rysy politické konsolidace

ekonomický vývoj, hospodářské reformy

charakteristika kádárismu

zhroucení systému

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK