PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Německy mluvící země po roce 1990 - JTB234
Anglický název: German Speaking Countries after 1990
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 24 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB218
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Nemecka_kultura_po1989.pptx přednáška - kultura Ing. Magda Pektorová
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (24.09.2019)
Přednáškový cyklus členů katedry NRS se věnuje vývoji ve Spolkové republice Německo po roce 1989. Jednotlivé přednášky se zaměří například na vývoj politického systému SRN, zahraniční politiky
sjednoceného Německa či na změny mezinárodního postavení Rakouska po jeho vstupu do Evropské unie. Pozornost
je věnována i klíčovým ekonomickým tématům a kulturním tendencím obou zemí v posledních letech.

Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (24.09.2019)

V rámci předmětu se studenti seznámí s politickým, hospodářským, sociálním a kulturním vývojem v Německu v období po roce 1989.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (24.09.2019)

Základní literatura:

Ipsen, Jörn: Der Staat der Mitte. Verfassungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. München: C.H.Beck, 2009

Wolfrum, Edgar: Zdařilá demokracie. Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po dnešek. Brno: Barrister Principal, 2008.

Rudzio, Wolfgang: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006 (7. vydání)

Weber, Hermann: Dějiny NDR. Praha: Lidové noviny, 2003, s. 283-315

Müller, Helmut a kol.: Dějiny Německa. Praha: Lidové noviny, 1999, s. 441-477

Pešek, J.; Filipová, L. a kol.: Věda a politika. Praha: Karolinum, 2013, s. 15-27, 43-52

 

  • každý vyučující upozorní ve výuce na aktuální tituly k probírané problematice

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (24.09.2019)

Přednáška v délce 80 minut.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (24.09.2019)

Písemný test, v jehož rámci studenti musí prokázat základní znalost politického, hospodářského, sociálního a kulturního systému v německy mluvících zemích, a následná ústní zkouška v rozsahu výuky.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.10.2019)

Žádné vstupní požadavky nejsou nastaveny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK