PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Foreign Language II - JTB163
Anglický název: Foreign Language II
Český název: Cizí jazyk II
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Třída: Courses not for incoming students
Prerekvizity : JTB162
Je prerekvizitou pro: JTB164
Anotace - angličtina
More information by individual agreement with the teacher.
Poslední úprava: Lochmanová Sára, Bc. (31.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

More information by individual agreement with the teacher.

Grading is based on the Dean's Measure no. 20/2019: https://fsv.cuni.cz/deans-measure-no-20/2019

  • 91% and more   => A
  • 81-90%             => B
  • 71-80%             => C
  • 61-70%             => D
  • 51-60%             => E
  • 0-50%               => F

More in SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

 

Poslední úprava: Lochmanová Sára, Bc. (31.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK