PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Polština IV - JTB153
Anglický název: Polish IV
Český název: Polština IV
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 8 (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Krzysztof Sitarz
Vyučující: Mgr. Krzysztof Sitarz
Prerekvizity : JTB152
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (12.02.2023)
Čtvrtá část intenzivního kurzu polského jazyka pro studenty, kteří absolvovali kurz Polština III nebo jiný kurz polštiny v rámci studijního pobytu v Polsku.

Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (12.02.2023)

Cílem kurzů je rozšířit dosavadní znalosti účastníků, tentokrát na úrovni B1+/B2, což by mělo vést k zlepšení jak mluveného, tak psaného projevu a usnadnit komunikaci v polštině. Součástí kurzu jsou vybrané tematické bloky, odpovídající jazykovým znalostem na středně pokročilé úrovni. Budeme se také věnovat tématům, která se týkají zájmů studentů (historický, politický a kulturní kontext), nebudou chybět ukázky odbornější literatury nebo nahrávky týkající se polských reálií.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (13.02.2023)

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

90 % a více => A
80-89 % => B
70-79 % => C
60-69 % => D
50-59 % => E
0-49 % => F

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (12.02.2023)

Vlastní materiály lektora.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (12.02.2023)

Výuka je vedena komunikativní metodou (důraz na konverzaci, rozvoj slovní zásoby a praktické použití gramatických pravidel).

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (12.02.2023)
Zápočet na základě docházky, aktivní účásti a plnění domácích úkolů.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (12.02.2023)
 • Opakování dosavadních znalostí (lexikální a překladová cvičení, rozvoj slovníku, psaní, simulace reálných situací).
 • Množné číslo (opakování a rozšiřování dosavadních znalostí). Souborové číslovky – gramatický úvod a cvičení.
 • Svoboda projevu – rozvoj slovníku a konverzace na základě textu.
 • Klimatická krize a dezinformace – rozvoj slovníku na základě nahrávky, konverzace.
 • Média a jejich vliv na člověka – rozvoj slovníku, lexikální cvičení, konverzace na základě nahrávky.
 • Základy právní polštiny – rozšiřování slovní zásoby, lexikální cvičení a konverzace.
 • Jsem občan – lexikální a gramatická cvičení, konverzace.
 • Konverzace týkající se zájmů studentů (na základě textů, nahrávek), rozvoj slovníku.
 • Popis místa – poslechová cvičení, rozšiřování slovní zásoby (vyjadřování názorů), konverzace.
 • Rozkazovací způsob – gramatický úvod a cvičení, konverzace.
 • Storytelling v praxi: jak vyprávět?
 • Kreativní cvičení aneb jak voní naše sny. Rozvoj slovníku, lexikální cvičení a konverzace.
 • Třetí a pátý pád jednotného a množného čísla – úvod a praktická cvičení.
 • Psaní – praktická cvičení.
 • Přechodníky v polštině – způsob tvoření a cvičení.
 • Paměť, hranice a národní identita (práce s textem, rozvoj slovníku a konverzace).
 • Oblíbená místa v Polsku – prezentace studentů, konverzace, rozvoj slovníku a opakování dosavadních znalostí.
 • Text nebo nahrávka týkající se aktuálního dění (lexikální cvičení, rozvoj slovníku, konverzace).
 • Co je vlastně zdravý životní styl? – rozvoj slovníku, lexikální cvičení a konverzace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK