PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Polština IV - JTB153
Anglický název: Polish IV
Český název: Polština IV
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 8 (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Krzysztof Sitarz
Vyučující: Mgr. Krzysztof Sitarz
Prerekvizity : JTB152
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (06.02.2024)
Čtvrtá část intenzivního kurzu polského jazyka pro studenty, kteří absolvovali kurz Polština III nebo jiný kurz polštiny v rámci studijního pobytu v Polsku.

Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (06.02.2024)

Cílem kurzů je rozšířit dosavadní znalosti účastníků, tentokrát na úrovni B1+/B2, což by mělo vést k zlepšení jak mluveného, tak psaného projevu a usnadnit komunikaci v polštině. Součástí kurzu jsou vybrané tematické bloky, odpovídající jazykovým znalostem na středně pokročilé úrovni. Budeme se také věnovat tématům, která se týkají zájmů studentů (historický, politický a kulturní kontext), nebudou chybět ukázky odbornější literatury nebo nahrávky týkající se polských reálií.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Sára Lochmanová (05.02.2024)

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

 • 91% a více        => A
 • 81-90%             => B
 • 71-80%             => C
 • 61-70%             => D
 • 51-60%             => E
 • 0-50%               => F

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (06.02.2024)

Vlastní materiály lektora, nahrávky a články.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (06.02.2024)

Výuka je vedena komunikativní metodou (důraz na konverzaci, rozvoj slovní zásoby a praktické použití gramatických pravidel).

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (06.02.2024)
Zápočet na základě docházky, aktivní účasti a plnění domácích úkolů.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (06.02.2024)
 • Opakování dosavadních znalostí (lexikální a překladová cvičení, konverzace a psaní).

 • Popis místa – poslechová cvičení, rozšiřování slovní zásoby (vyjadřování názorů), konverzace.

 • Stupňování přídavných jmen – gramatický úvod a praktická cvičení.

 • Média a jejich vliv na člověka – rozvoj slovníku, lexikální cvičení. Svoboda projevu – konverzace na základě textu.

 • Dezinformace – rozvoj slovníku na základě nahrávky, konverzace.

 • Paměť, hranice a národní identita (práce s textem, rozvoj slovníku a konverzace).

 • Základy právní polštiny – rozšiřování slovní zásoby, lexikální cvičení a konverzace.

 • Jsem občan – lexikální a gramatická cvičení, konverzace.

 • Text nebo nahrávka týkající se aktuálního dění (lexikální cvičení, rozvoj slovníku, konverzace).

 • Rozkazovací způsob – gramatický úvod a cvičení, konverzace.

 • Kreativní cvičení aneb jak voní naše sny. Rozvoj slovníku, lexikální cvičení a konverzace.

 • Třetí a pátý pád jednotného a množného čísla – úvod a praktická cvičení.

 • Storytelling v praxi: jak vyprávět? Psaní (praktická cvičení).

 • Přechodníky v polštině – způsob tvoření a cvičení.

 • Oblíbená místa v Polsku – prezentace studentů, konverzace, rozvoj slovníku a opakování dosavadních znalostí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK