PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Polština IV - JTB153
Anglický název: Polish IV
Český název: Polština IV
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 8 (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Krzysztof Sitarz
Vyučující: Mgr. Krzysztof Sitarz
Prerekvizity : JTB152
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (13.02.2022)
Jedná se o čtvrtou část intenzivního kurzu polského jazyka pro studenty, kteří absolvovali kurz Polština III nebo jiný kurz polštiny v rámci studijního pobytu v Polsku.

Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (13.02.2022)

Cílem kurzů je rozšířit dosavadní znalosti účastníků, tentokrát na úrovni B1+/B2, což by mělo vést k zlepšení jak mluveného, tak psaného projevu a usnadnit komunikaci v polštině. Součástí kurzu jsou vybrané tematické bloky, odpovídající jazykovým znalostem na středně pokročilé úrovni. Budeme se také věnovat tématům, která se týkají zájmů studentů (historický, politický a kulturní kontext), nebudou chybět ukázky odbornější literatury nebo nahrávky týkající se polských reálií.

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (13.02.2022)

Vlastní materiály lektora.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (13.02.2022)

Výuka bude probíhat PREZENČNĚ (LS 2021/2022).

 

Výuka je vedena komunikativní metodou (důraz na konverzaci, rozvoj slovní zásoby a praktické použití gramatických pravidel).

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (13.02.2022)
Zápočet na základě docházky, aktivní účásti a plnění domácích úkolů.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (01.02.2022)

1. Opakování dosavadních znalostí – konverzace.

2. Minulý čas nepravidelných sloves – opakování a rozšiřování dosavadních znalostí.

3. Množné číslo – opakování a rozšiřování dosavadních znalostí, poslech a konverzace.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK