PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Česká republika v integračních procesech - JTB066
Anglický název: Czech Republic in the European Union
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/10, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Vyučující: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro BD_TS - 3. Ročník, LS, spec. TS}
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout JMB533_TS_Slosarcik_ceskarepublikavintegracnich procesech_reader.pdf Monika Nigrinová
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)
Kurz "Česká republika v integračních procesech" analyzuje chování České republiky jako aktéra v Evropské unii; zaměřuje se na fázi formování českého postoje, české chování v unijních institucích a proces domácí implementace unijních politik.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (06.09.2021)

Cílem předmětu je obeznámit studenty se základními aktéry a procesními postupy určujícími chování České republiky v Evropské unii.

Důraz je kladen na: a) rozlišení pravidel chování v odlišných fázích české participace na integračním procesu (formování pozice - vyjednávání - implementace)

                              b) napětí mezi formálními a neformálními pravidly, včetně řešení neočekávaných a krizových situací. 

                              c) předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (07.11.2022)

1. Zaverecna (rocnikova) prace v rozsahu 20 NS (vc. poznamek pod carou a seznamu literatury) analyzujícící chování České republiky ve vztahu ke konkrétní unijní normě, programu nebo iniciativě, která byla zahájena po květnu 2004 (tj. po českém vstupu do EU) a která je již ve fázi implementace (tj. nesmí jít o normu, program nebo iniciativu, která se teprve projednává na unijní úrovni či o které se teprve uvažuje).

Práce musí pokrývat všechny tři fáze české participace - tj. formování české pozice, české chování v unijních institucích při vyjednávání a následnou implementaci v České republice (včetně případné soudní dohry).

Prace by mela prekrocil pouhy popis zkoumane unijni normy nebo iniciatiy, ale měl by se pokusit se vysvetlit chovani CR napr. s ohledem na ekonomické zájmy státu nebo jeho politické tradice. Prace bude tvorit 50% konecne znamky.

Lhůty:

- 10.prosinec 2022 - navržení tématu ke schválení přednášejícím (pomocí emailu)

- 28.leden 2023 - odevzdání práce (vlozenim do moodlu + zaslat emailem s jasným označením v názvu emailu i názvu přiloženého pdf souboru - název pdf souboru musí obsahovat jméno studenta)

- 4.únor 2023 -   opožděné odevzdání práce (práce bude akcepována, ale opožděné odevzdání způsobuje snížení hodnocení o deset bodů)

 
2. recenze na 2-3 NS. Lhůty: stejne jako u rocnikove prace. Vlozit do moodle. (20% konecne znamky)

3. Online test (cca 10-12 otazek) (30% konecne znamky)

Známkováno v souladu s interními předpisy FSV UK.

 

 

Literatura
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (12.10.2021)

SLOSARCIK, I. Právní a politický systém EU (4.vydání). Wolters Kluwer 2017, kapitoly 2, 3 a 4.

+ materiály obsažené v prilozenem pdf souboru.

+ moodle předmětu https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4113

Metody výuky
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (04.11.2022)

přednáška s navazující debatou.

K přednášce bude využito on-line přenost využívající platformy zoom

Topic: prednaska CR a EU_04 listopad 2022
Time: Nov 4, 2022 02:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/97340489733?pwd=RzhVbXAvNXR4ODdGUXNlV2Z3ekc2QT09Sylabus
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (20.09.2022)

Struktura přednasek: 

 1. Koncept europeizace

2. České priority v EU

3. Proces formování české pozice a europeizeace české exekutivy a parlamentu

4. Vyjednavaní na unijní úrovni - české vazby na Evropskou radu/Radu, Evropský parlament a Soudní dvůr EU

5. Implementace v České republice, včetně soudní kontroly ze strany SDEU a českých soudů 

6. Předsednictví ČR v Radě 2022

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK