PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rozšíření jazykových kompetencí pro studenty TS (Jazyk III) - JTB032
Anglický název: Language Proficiency Course for Students of Area Studies
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
Třída: Nekontrolovat_RL
Neslučitelnost : JMB211
Anotace
Předmět je založen jako možnost absolovovat další jazyk nad požadovaný povinný standard.
Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je umožnit studentovi zápis a absolvování dalšího jazyka nad povinný standard, a to jak z nabídky jazyků vyučovaných na FSV UK, tak i v rámci UK i mimo ni.

Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Stanoveny v rámci konkrétní výuky a upřesněny příslušnou vyhláškou ředitele IMS FSV UK na příslušný semestr: https://ims.fsv.cuni.cz/studium/vyhlasky-reditele-ims-pro-studenty.

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Poslední úprava: Lochmanová Sára, Bc. (05.10.2023)
Literatura

Stanovena v rámci konkrétního kurzu.

Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Metody výuky

Cvičení.

Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Sylabus

Určen vyučujícím příslušného jazyka.

Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK