PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální inovace ve veřejné správě: foresight na budoucí sociální problémy a jejich řešení - JSM749
Anglický název: Social innovation in public administration: foresight on future social problems and their solution
Český název: Sociální inovace ve veřejné správě: foresight na budoucí sociální problémy a jejich řešení
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (19.09.2023)
Studující se naučí predikovat budoucí sociální problémy a navrhnout způsoby jejich řešení. Využijí k tomu metody foresightu (prognostiky), díky kterým určí možné budoucí varianty vývoje a identifikují sociální problémy, které mohou nastat. V další fázi se naučí navrhnout řešení pomocí metod tvorby sociálních inovací. Toto řešení následně předloží ve fiktivní žádosti o dotaci z Evropského sociálního fondu (ESF).

Kurz povedou praktici ze státní správy (Petr Havlíček, Štěpán Rezek), kteří administrují evropské fondy na MPSV, společně s odborníkem na foresightové metody z neziskového sektoru (Alexandre Reznikow - České priority). Tento kurz navazuje na společný projekt MPSV a Českých priorit (ForSI: Foresight for Social Innovation), jehož cílem je identifikovat “sociální časované bomby” pomocí expertních workshopů. Očekává se, že studenti přinesou další kreativní a nečekané perspektivy, které může MPSV zohlednit při tvorbě veřejných politik. Zároveň se budou moci blíže seznámit se systémem dotací v rámci Evropského sociálního fondu a s metodami foresightu.

Kurz se vyučuje blokově, v průběhu semestru budou čtyři setkání v termínech 18. 10., 25. 10., 8. 11. a 22. 11.

První dva semináře se zaměří na způsoby, jak vytvořit věrohodné scénáře budoucnosti. Nejprve budou studenti analyzovat globální směry vývoje (tzv. megatrendy) a jejich možné dopady na chudobu a sociální vyloučení. Dále budou mít za úkol tyto směry vývoje doplnit o další trendy v kontextu Česka (horizon scanning). Tyto trendy vyhodnotí a na jejich základě vytvoří čtyři věrohodné scénáře budoucnosti, ve kterých popíší sociální problémy, které mohou nastat.

Ve třetím semináři se naučí aplikovat metody tvorby veřejných politik a služeb na návrh řešení těchto hypotetických sociálních problémů (teorie změny a intervenční logika). V rámci tohoto semináře se seznámí s principy sociálně inovačních projektů a fungováním ESF. Před finálním seminářem budou mít za úkol vyplnit žádost o poskytnutí dotace na řešení identifikovaného problému. Ten odprezentují během čtvrtého semináře, který se uskuteční přímo na MPSV, kde budou přítomni představitelé státní správy, kteří tyto žádosti hodnotí.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (17.09.2023)

Zápočet je udělen na základě aktivní práce v rámci jednotlivých lekcí a poctivé plnění zadaných úkolů. Je žádoucí účast na všech čtyřech setkáních (neúčast se závažných důvodů je nutné ihned řešit s vyučujícími).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (17.09.2023)

Základní zdroje

Další zdroje (budou doplňovány)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (19.09.2023)

1. Úvod do foresightu a do ESF / Analýza megatrendů - 160 min

 • Úvod: co jsou sociální inovace v kontextu ESF, představení projektu ForSI.

 • Teoretický úvod: foresight a megatrendy 

 • Praktické cvičení: vyhodnotit významnost megatrendů

 • Domácí úkol: doplnit a vyhodnotit další významné trendy

2. Tvorba scénářů - 160 min

 • Teoretický úvod: analýza trendů, tvorba scénářů 

 • Prezentace výsledků domácího cvičení

 • Praktické cvičení 1: vyhodnotit významnost (mega)trendů

 • Praktické cvičení 2: vytvořit a popsat 4 scénáře možného vývoje

 • Domácí úkol: Ve skupinkách doplnit popisky scénářů a identifikovat budoucí sociální problém 

3. Návrh řešení sociálních problémů, které mohou nastat v budoucnosti - 160 min

 • Skupinové prezentace scénářů a budoucího sociálního problému

 • Teoretický úvod: jak definovat problém a navrhnout řešení (HCD, teorie změny, design služeb, evaluace)

 • Praktické cvičení: Popsat teorii změny a intervenční logiku

 • Domácí úkol: Popsat řešení do Krátkého projektového záměru (KPZ) 

4. Prezentace KPZ - 160 min

 • Rekapitulace průběhu celého kurzu

 • Prezentace KPZ před modelovou hodnotící komisí

 • Reflexe kurzu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK