PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Public Management for 21st Century - JSM706
Anglický název: Public Management for 21st Century
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: 8
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.
Vyučující: Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Sylabus_PM21_2019_v1.pdf Sylabus kurzu Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK