PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Theoretical Approaches to the Policy Process - JSM704
Anglický název: Theoretical Approaches to the Policy Process
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (14)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mirna Jusić, M.A., Ph.D. (26.02.2024)
The course is designed to deepen understanding of actual issues of the current policy process research and to present several policy process frameworks (IADF, NPF, ACF, and MSF) and their link to current policy practice. It intends to lead students to convey theoretical findings into practice and back, and to engage them in critical thinking and studying of public policy issues.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mirna Jusić, M.A., Ph.D. (26.02.2024)

Essential literature:

Weible, Christopher (ed.) Theories of the Policy Process. 5th Edition. Boulder, Col.: Westview Press, 2023.

Weible, Chris & Cairney, Paul (eds.). Practical Lessons from Policy Theories. Bristol: Policy Press, 2021.

Weible, Christopher & Workman, Samuel (eds.) Methods of the Policy Process. 1st Edition. Routledge, 2022.

 

Further recommended literature:

Cairney, P. Understanding Public Policy. 2nd Edition. London: Bloomsbury Publishing, 2020.

John, P. Analyzing Public Policy (2. vydání). London: Routledge, 2012.

Howlett, M., Ramesh, M. & Perl, A. Studying Public Policy : Principles and Processes (4. vydání). Don Mills (Ont.): Oxford University Press, 2020.

Sabatier, P. A. & Weible, Ch. (eds.). Theories of the Policy Process. 3rd Editon. Boulder, Col.: Westview Press, 2014.

Sabatier, P. A. (ed.). Theories of the Policy Process : Theoretical Lenses on Public Policy. 2nd Edition. Boulder, Col. and Oxford: Westview Press, 2007. 


Sabatier, P. A. (ed.). Theories of the Policy Process : Theoretical Lenses on Public Policy. 1st Edtion. Boulder, Col. and Oxford : Westview Press, 1999.

 

All texts and further readings are available to students in the Moodle application (see https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=674).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK