PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Analýza dopadů vládních regulací: teorie a praxe - JSM682
Anglický název: Regulatory Impact Assessment: Theory and Practice
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:12/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: http://konzultace se domlouvají individuálně
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
Vyučující: doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
Záměnnost : JSM655
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (10.06.2009)
Předmět poskytuje středně pokročilý přehled teorie a praxe provádění hodnocení dopadů vládních intervencí v ČR i v
zahraničí. Základem výuky jsou přehledové přednášky k vybraným problémům hodnocení, prezentace skutečných
případových studií vyučujícím a tvorba samostatných seminárních prací studenty.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK