PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Teorie a praxe welfare state II. - JSM658
Anglický název: Theory and Praxis of the Welfare State II.
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://konzultace: středa: 13,00-14,00 hod.
http://pondělí 12.10., 26.10., 9.11., 30.11., 14.12., 4.1. 14,25-15,25 hod., pátek 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12. 12,30-13,30 hod. č. 3008
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
PhDr. Martin Polášek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (16.02.2020)
Kurz proběhne jako Workshop How to Conduct a Policy Process Study – The ACF Case pod vedením prof. Chrise Weibla (University of Colorado Denver) 13. března 2013 od 9.30 do 18.20. Advocacy Coalition Framework (ACF) je jedním z nejrozpracovanějších rámců procesu tvorby veřejných politik a prof. Weible představuje jednu z jeho vůdčích osobností ACF.
Workshop je určen všem studentům magisterského studia s hlubším zájmem o zkoumání procesu tvorby veřejných politik. Workshop je zaměřen na operacionalizaci a aplickaci ACF na konkrétní empirická data (rozhovory, analýza dokumentů, mediální analýza atd.) a jejich participační diskuzi. Kurz bude také sloužit k diskuzi a formulování výzkumných a diplomových projektů.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (28.10.2019)

Probírané texty budou přístupné zapsaným studentům prostřednictvím aplikace Moodle (https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=1003).
Další literaturu doporučí podle speciálního zájmu vyučující.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (03.02.2020)

K absolvování předmětu je potřebné úspěšně splnit všechny požadované aktivity a nepřestoupit pravidla akademického anebo slušného chování (např. plagiátorství, podvádění, respekt k vyučujícímu atd.).
Požadované aktivity jsou následující:
1) aktivní účast v diskuzi
2) docházka (100 %, tj. přítomnost na všech blocích)
3) kriticky zpracované 3 konspekty (1-2 normostrany) k zadaným textům/přístupům
4) zpracování zadaného úkolu, který se vztahuje k seminární práci, v týmu
5) prezentace vztahující se ke zpracovávané seminární práci v rozsahu cca 15 min.
6) výzkumný desigh + pilotní empirická studie v rozsahu 15-20 normostran (27.000-36.000 znaků s mezerami)
7) diskuze práce

Škála hodnocení:
A    91-100 bodů
B    81-90 bodů
C     71-80 bodů
D    61-70 bodů
E    51-60 bodů
F    50 a méně bodů
Účastníci kurzu jsou zpravidla souhrnně hodnoceni na základě plnění uvedených aktivit a termínů.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (03.02.2020)

Kurz je určen všem zájemcům o problematiku výzkum procesu tvorby veřejných politik z řad studentů magisterského studia, kteří si chtějí prohloubit své znalosti v této oblasti nebo kteří zpracovávají diplomovou práci na toto téma. Workshop bude probíhat v intezivním blokovu (pátek 13. března 2020). Předpokládá se pečlivé studium zadaných textů, předchozí příprava, zpracování zadaného praktického úkolu a aktivní účast v participačních diskuzích.
Pracovním jazykem je angličtina.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK