PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
The Basic of Academic Writing - JSM593
Anglický název: The Basic of Academic Writing
Český název: Základy akademické práce
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JSB612, JSB613
Je neslučitelnost pro: JSB613, JSB612
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK