PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anthropology of the EU - JSM578
Anglický název: Anthropology of the EU
Český název: Antropologie EU
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Třída: Courses for incoming students
Anotace -
Kurz je zaměřen na fenomén evropských sjednocování a formování politických koalic a uskupení v globálním kontextu. Ukazuje vnitřní logiku procesů a zeptá se, na co reagoval projekt evropského sjednocení a jakým překážkám čelil. Ukazuje evropskou stejnorodost a rozmanitost, diference sever - jih a východ - západ. Jeho část se věnuje nejvýraznějším antropologům Evropy a metodám jejich práce.
Poslední úprava: Uherek Zdeněk, doc. PhDr., CSc. (04.11.2021)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínky pro absolvování kurzu

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné vypracovat průběžnou akademickou studii a absolvovat závěrečný test. Odevzdání „písemného originálního textu“ dle vašeho výběru souvisí s tématem kurzu. Téma textu je předem projednáno s lektorem.  Rozsah akademické studie je neomezený; předpokládaná minimální délka jsou čtyři standardní stránky (1000 slov). Text by měl obsahovat cíle textu, základní výzkumnou otázku, posouzení stavu znalostí předmětu, popis metody řešení, řešení výzkumné otázky, závěr a odkazy na prameny a literaturu. Každý z bodů může být krátkým odstavcem, ale práce by jej měla obsahovat. Text by měl být předložen alespoň do konce zkušebního období. Závěrečný test obsahuje dvě otevřené otázky. Otevřené otázky dostane odpovídající online v termínu online v den, na který se zapíše do SIS. Na vypracování otázek bude mít 5 dní. V zadávací dokumentaci bude též rozsah stanovený pro odpověň na otázku.

Hodnocení:

Maximálně 100%; minimum pro absolvování 51%;

 

A = 100 - 91

B = 90 - 81

C = 80 - 71

D = 70 - 61

E = 60 - 51

F = 50 - 0

Průběžná akademická studie: max. 50 %

Závěrečný test max.: 50 %Poslední úprava: Uherek Zdeněk, doc. PhDr., CSc. (06.12.2022)
Literatura -

Compulsory:

Giordano, Christian 2009: Political Regionalism in Globalized Word System: Local Identity Constructions in Europe. Acta Historica Universitatis Klaipedensis XIX, Studia Anthropologica III: 93–106.

Goody Jack 2000: The European Family: An Historical-Anthropological Essay. Oxford: Blackwell.

Heady, Patrick 2005: Nuclear Families and Cognatic Descent: Reflections on Two Characterisations of European Kinship. In: Skalník, Petr (ed)Anthropology of Europe: Teaching and Research. Prague: Set Out: 67-76.

Mitterauer Michael 2010: The Conjugal Family and Bilateral Kinship. In: Mitterauer, M. Why Europe? The Medieval Origins of Its Spatial Path. London, Chicago: University of Chicago Press: 58-99.

Panzera, Elisa 2022: Measuring Territorial Identities. An Application to European Regions. In: Elisa Panzera, Cultural Heritage and Territorial Identity: Synergies and Development Impact on European Regions. Cham: Springer: 101 - 115.

Verdery, Katherine 1996: What Was Socialism and What Comes Next? Princeton: Princeton University Press.

 

Recommended:

Areilza, José M. 2013: The History and Foundations of European Integration: A contriburion to the debate on the future of the Union. In: C. Arvanitopoulos (ed.), Reforming Europe: The Role of the Centre-Right. The Constantinos Karamanlis Institute for Democracy Series on European and International Affairs.

Dziegiel Leszek 1998: Paradise in the concrete cage: daily life in communist Poland: an ethnologist's view, Kraków: Arcana.

Gellner, Ernest 1992: Anthropology and Europe. Social Anthropology 1, 1: 1-7.

Gellner, Ernest 1998: Language and Solitude. Cambridge: Cambridge University Press.

Hann, Chris 1995: The Skeleton at the Feast: Contributions to Eastern European Ethnography. The Canterbury University of Kent.

Chamberlain, Lesley 2017. Adorno, the Frankfurt School and the Soul of Europe.

Shore, Chris 1999: Fictions of Fieldwork: Depicting the 'Self' in Ethnographic Writing (Italy). In: C. W. Watson, Being There: Fieldwork in Anthropology. Chicago: Pluto Press.

Shore, Chris 2000: Building Europe: The Cultural Policy of European Integration. New York: Routledge.

Svasek, Maruska 2012: Emotions, Emotions and Political Negotiations: Transforming Relationships in the BohemianBavarian Border Zone. In: Svasek M. (ed.) Emotions and Human Mobility: Ethnographies of Movement. London: Routledge: 145-162.

Wilson, Thomas M. 1998: An Anthropology of the European Union, from above and Below. In: Parman, Susan (ed) Europe in the Anthropological Imagination. Prentice Hall: California State University: 148 - 156.

Poslední úprava: Uherek Zdeněk, doc. PhDr., CSc. (05.11.2023)
Sylabus -

The course is in a hybrid way. It is lectured in Pekařská according to the schedule and at the same time broadcasting and recording. The records will be available in Moodle.

1. Europe after World War II, geopolitical division of the world, postcolonialism and Western political thinking Frankfurt School and its leaders

2. European preindustrial empires and coalitions, the topic of high and low culture, the problem of European urbanization and urban culture in the preindustrial era, the European family, religion in Europe

3. European Unification at the beginning of 1950s: Economic unification and social imaginations.

4. European nationalism - state and nation, national centralization, national boundaries and their overlaps: to what extent the EU is building on European nationalism and in what ways it is trying to overcome it, how nationalism manifests itself in the European Union.

5. The collapse of the Soviet empire, the European Union as a pan-European phenomenon, and attempts in the social sciences to grasp new anthropological research in Europe. An analysis of the thesis that Western Europe experienced the most intense sense of unification at the breakup of the Eastern Block

6. Isolation, borders, and minorities in the European Union.

7. Research by European Institutions and Organizations. Attempts to study the institutions of the European Union and other instruments of power. Development of anthropology of institutions.

8. Examples of European regionalism.

9. Europe in relation to the next world, the theme of colonialism - Shreya Bhardwaj

10. Socialism and postsocialism: the phenomenon of Central and Eastern Europe; issues of material life and emotions.

11. Socialist economy, privatization, and further development in the post-socialist period

12. Language and group identity in European states

Poslední úprava: Uherek Zdeněk, doc. PhDr., CSc. (18.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK